Strona główna Wypowiedzi Czy Polki i Polacy czują się w naszym kraju bezpiecznie?

Czy Polki i Polacy czują się w naszym kraju bezpiecznie?

Czy Polki i Polacy czują się w naszym kraju bezpiecznie?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

89% Polek i Polaków jest zdania, że Polska to kraj, w którym się żyje bezpiecznie, to wzrost o niemal 20 punktów procentowych w porównaniu do 2014 roku. Co więcej, 98% z nas twierdzi, że najbliższa okolica, wieś, ulica, osiedle, czy dzielnica, to bezpieczne miejsce do życia.

Expose, 19.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Expose, 19.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) przeprowadziło w kwietniu 2019 roku coroczne badanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków. Próba badawcza została przeprowadzona na grupie 1064 osób metodą wywiadów face to face wspomaganych komputerowo (CAPI).

Odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytanie „Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?” wyniósł 89%. Oznacza, to wzrost o 19 punktów procentowych względem roku 2014. Wówczas 70% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na postawione pytanie. Należy również podkreślić, iż w roku 2015 odnotowano spadek poczucia bezpieczeństwa wśród naszych rodaków, na pytanie w tej kwestii pozytywnie odpowiedziało 66% ankietowanych. 

W przytoczonym badaniu z 2019 roku weryfikacji poddano również kwestie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Na pytanie „Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?” pozytywnie odpowiedziało 98% ankietowanych.

Premier Mateusz Morawiecki przytacza prawidłowe dane statystyczne, które mają swoje odzwierciedlenie w raportach CBOS-u. Szef rządu prawidłowo operuje również pojęciem punktów procentowych jako różnicy pomiędzy poszczególnymi wynikami w poszczególnych latach. Wypowiedź oceniamy więc jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!