Czas czytania: około min.

Jaki koszt stanowi jeden miesiąc całkowitego odpuszczenia składek ZUS?

23.04.2020 godz. 13:26

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych zamieszczonych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miesięczne wpływy w roku 2019 wynosiły 23,45 mld zł. Dane przekazane przez Mateusza Morawieckiego są wyższe, ale mieszczą się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. 

Dane ZUS

Według danych zamieszczonych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływy na indywidualne rachunki składkowe w całym roku 2019 wyniosły 281,4 mld zł. Odnotowano zatem wzrost na poziomie 8,4 procenta względem roku poprzedniego. Wówczas wpływy te wyniosły 257,2 mld zł i były większe o prawie 20 mld zł w stosunku do roku 2017. 

Miesięczne wpływy w roku 2019 wynosiły 23,45 mld zł. W roku 2018 było to w przybliżeniu 21,43 mld zł, natomiast dwanaście miesięcy wcześniej ok. 20 mld zł.

Program e-Składka

W styczniu 2018 roku wdrożony został program e-składka. Adresatami tego przedsięwzięcia są przedsiębiorcy. Dzięki przyjętym rozwiązaniom przedsiębiorca może zapłacić jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego wszystkie składki odnoszące się do: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

Przelana kwota jest dzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze zgodnie z ostatnią deklaracją rozliczeniową.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.