Strona główna Wypowiedzi Jaki koszt stanowi jeden miesiąc całkowitego odpuszczenia składek ZUS?

Jaki koszt stanowi jeden miesiąc całkowitego odpuszczenia składek ZUS?

Jaki koszt stanowi jeden miesiąc całkowitego odpuszczenia składek ZUS?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

1 miesiąc odpuszczenia ZUS, całkowitego odpuszczenia składek ZUS-owskich, to jest koszt 25–26 miliardów zł.

Posiedzenie Senatu, 30.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Senatu, 30.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych zamieszczonych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miesięczne wpływy w roku 2019 wynosiły 23,45 mld zł. Dane przekazane przez Mateusza Morawieckiego są wyższe, ale mieszczą się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. 

Dane ZUS

Według danych zamieszczonych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływy na indywidualne rachunki składkowe w całym roku 2019 wyniosły 281,4 mld zł. Odnotowano zatem wzrost na poziomie 8,4 procenta względem roku poprzedniego. Wówczas wpływy te wyniosły 257,2 mld zł i były większe o prawie 20 mld zł w stosunku do roku 2017. 

Miesięczne wpływy w roku 2019 wynosiły 23,45 mld zł. W roku 2018 było to w przybliżeniu 21,43 mld zł, natomiast dwanaście miesięcy wcześniej ok. 20 mld zł.

Program e-Składka

W styczniu 2018 roku wdrożony został program e-składka. Adresatami tego przedsięwzięcia są przedsiębiorcy. Dzięki przyjętym rozwiązaniom przedsiębiorca może zapłacić jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego wszystkie składki odnoszące się do: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

Przelana kwota jest dzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze zgodnie z ostatnią deklaracją rozliczeniową.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!