Strona główna Wypowiedzi Jak bardzo wzrosło bezrobocie w Polsce i Niemczech?

Jak bardzo wzrosło bezrobocie w Polsce i Niemczech?

Jak bardzo wzrosło bezrobocie w Polsce i Niemczech?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W maju w Niemczech, czyli w kraju bardzo silnym gospodarczo, bezrobocie wzrasta o 240 tys. osób. W Polsce jest to 40 tys. osób.

RMF FM, 06.06.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

RMF FM, 06.06.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

W maju liczba bezrobotnych w Niemczech wzrosła o 169 tys. w porównaniu do kwietnia. Jeśli chodzi o Polskę, wzrost bezrobocia w maju w stosunku do kwietnia wyniósł 46 tys. Jako że tylko jedna z wartości przytoczonych przez premiera Mateusza Morawieckiego jest prawdziwa, całość wypowiedzi uznajemy za manipulację.

Bezrobocie w Niemczech

Statystyk na temat liczby bezrobotnych w Niemczech co miesiąc dostarcza Federalna Agencja Pracy (Bundesagentur für Arbeit). W maju pracy nie miało tam 2 813 000 osób, co oznacza wzrost o 169 tys. w porównaniu do kwietnia (2 644 000 bezrobotnych). Najwięcej bezrobotnych w Niemczech przybyło pomiędzy kwietniem a marcem (2 335 000), kiedy to rozpoczął się kryzys związany z pandemią COVID-19. Wzrost wyniósł 308 tys. Od początku kryzysu zatrudnienie straciło natomiast 478 tys. Niemców. Warto odnotować, że od początku roku bezrobocie w Niemczech regularnie spadało. Jeszcze w styczniu liczba osób niemających pracy wyniosła 2 426 000, w lutym – 2 396 000, a w marcu – 2 335 000.

Wartość 240 tys., o której mówi Mateusz Morawiecki, pojawia się raz w materiałach Federalnej Agencji Pracy. Pada ona w kontekście niepełnego zatrudnienia (Unterbeschäftigung). Pojęcie to odnosi się jednak do osób, których nie uważa się za bezrobotne w rozumieniu Kodeksu Społecznego ze względu na uczestnictwo w tzw. promocji zatrudnienia (aktywizacja zawodowa bezrobotnych) lub krótkotrwałą chorobę. Liczba osób o takim statusie zwiększyła się o 244 tys. w kwietniu w stosunku do marca. Natomiast w maju wzrost niepełnego zatrudnienia wyniósł zdecydowanie mniej – 170 tys.

Bezrobocie w Polsce

Dane dotyczące bezrobocia zostały opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku czerwca. Jak czytamy, w maju bez pracy było 1 mln 11,7 tys. Polaków. W porównaniu do końca kwietnia 2020 roku liczba bezrobotnych wzrosła o ok. 46 tys. osób, czyli o 4,8 proc. W świetle tych informacji drugą część wypowiedzi Mateusza Morawieckiego należy uznać za prawdziwą.

Warto jednak odnotować, że dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że pomiędzy kwietniem a majem przybyło aż 73 500 bezrobotnych. Informacje na ten temat zostały jednak zaktualizowane 24 czerwca, a zatem już po wywiadzie udzielonym radiu RMF FM.

Zgodnie z danymi GUS w marcu liczba bezrobotnych wyniosła 862,2 tys. Od początku kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 pracę straciło zatem 149 500 osób. Dla porównania, w marcu w stosunku do poprzedniego miesiąca bezrobocie wzrosło o 9 tys. Natomiast między styczniem a lutym osób pozbawionych pracy przybyło zaledwie 2,8 tys. ze względu na spadek o 6,2 tys., który nastąpił w lutym.

Podsumowanie

Tylko część informacji podanych przez Mateusza Morawieckiego jest prawdziwa. W Niemczech liczba bezrobotnych w maju w porównaniu do kwietnia wzrosła o 169 tys. Natomiast w Polsce w kwietniu w stosunku do marca rzeczywiście przybyło 46 tys. bezrobotnych. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!