Strona główna Wypowiedzi Ile w ubiegłym roku wzrosły nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży?

Ile w ubiegłym roku wzrosły nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży?

Ile w ubiegłym roku wzrosły nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W ubiegłym roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z około 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł.

Konferencja prasowa, 20.01.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 20.01.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

  • 2019 roku wydatki na świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży wyniosły nieco ponad 251 mln zł.
  • Dane za rok 2020 nie są jeszcze dostępne. Dysponujemy jedynie wcześniejszymi prognozami, zgodnie z którymi w roku 2020 wydatki na dziecięcą psychiatrię miały wynieść około 504 mln zł. Nie wiemy jednak, czy rzeczywiście taka kwota została przeznaczona na świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. W związku z tym wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia z 22 października 2020 roku na interpelację posła Waldemara Sługockiego zostały uwzględnione nakłady na świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w latach 2015-2019, wraz z nakładami przewidzianymi na rok 2020.

W roku 2020, biorąc pod uwagę kwotę przewidzianą na postępowania dodatkowe podmiotów realizujących świadczenia, nakłady na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży zostały podwojone. W 2019 roku wydatki te wyniosły nieco ponad 251 mln zł. Według przewidywań w roku 2020 miały wynieść nieco ponad 504 mln zł. Nie wiemy jednak, czy rzeczywiście taka kwota została wydana, ponieważ dostępne dane to wydatki przewidywane. Takie same dane znajdziemy w odpowiedzi na interpelację poseł Hanny Gill-Piątek z 11 grudnia 2020 roku. Poniżej tabela z zestawieniem wydatków w latach 2015-2019 oraz przewidywaniami na rok 2020.

 

Ile w ubiegłym roku wzrosły nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży?

Źródło: MZ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!