Strona główna Wypowiedzi Jak wyglądały wpływy z podatku VAT w ostatnich latach?

Jak wyglądały wpływy z podatku VAT w ostatnich latach?

Jak wyglądały wpływy z podatku VAT w ostatnich latach?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W latach 2009, 2010, 2011, 2015 dreptaliśmy w miejscu. VAT, czyli główne źródło dochodów do budżetu, był na poziomie mniej więcej 110–120 mld zł. Ile jest teraz, w ostatnich latach? 170–180 mld, 60 mld więcej.

Posiedzenie Sejmu, 12.11.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.11.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wpływy budżetowe ogółem oraz z tytułu podatku od towarów i usług w latach 2009-2017 oraz 2018 obrazuje poniższa tabela:

Źródło: www.finanse-arch.mf.gov.pl

W każdym z tych lat przychód z tytułu VAT-u był dominującym wpływem do budżetu państwa. Mateusz Morawiecki podaje, że w latach 2009, 2010, 2011 oraz 2015 wpływy z tytułu VAT-u oscylowały na poziomie 110-120 mld zł. Przyjmując pięcioprocentowy margines błędu, wartości te powinny wynosić od 104,5 mld do 126 mld zł. Nie mieści się w tym przedziale rok 2009.

Mateusz Morawiecki mówi ponadto, że „w ostatnich latach” wpływy z VAT-u są wyższe i wynoszą 170-180 mld zł. Nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie lata premier ma na myśli, dlatego przyjąć należy, że mowa co najmniej o latach 2017-2018, które są najmniej odległe w czasie. Roku 2019 nie można brać pod uwagę, ponieważ się jeszcze nie zakończył, a zatem nie są jeszcze znane wpływy do budżetu z tego roku. Jak można zauważyć, wypowiedź premiera zgadza się co do roku 2018, jednak rok 2017 nie mieści się w marginesie pięć procent błędu.

Wypowiedź Mateusza Morawieckiego oceniamy jako manipulację, ponieważ mimo, że podaje poprawne dane dotyczące lat, w których rządziła koalicja PO-PSL (z wyjątkiem roku 2009), to w przedziale 170-180 mld złotych mieszczą się wpływy z podatku VAT tylko z roku 2018, podczas gdy premier mówił o „poprzednich latach”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!