Strona główna Wypowiedzi O ile zwiększyły się dochody budżetowe w roku 2020 w stosunku do roku 2015?

O ile zwiększyły się dochody budżetowe w roku 2020 w stosunku do roku 2015?

O ile zwiększyły się dochody budżetowe w roku 2020 w stosunku do roku 2015?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy rządy po Platformie Obywatelskiej, dochody budżetowe były niższe niż 300 mld zł. Teraz kończymy rok 2020 (…). Polska zwiększa dochody budżetowe o 45 proc., do poziomu znacznie przekraczającego 400 mld zł. 

Konferencja prasowa, 9.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 9.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Dochody budżetowe w 2015 roku wyniosły 289 136 706 tys. zł, czyli mniej niż 300 mld zł.
  • Według szacunków Ministerstwa Finansów dochody finansowe w 2020 roku osiągnęły kwotę 419 836 800 tys. zł, czyli ponad 400 mld zł. 
  • Oznacza to, że w latach 2015-2020 dochody budżetu państwa wzrosły o ok. 45,2 proc.

Na tej podstawie wypowiedź Mateusza Morawieckiego uznajemy za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

9 lutego odbyła się konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrów, podczas której Mateusz Morawiecki opowiadał o sytuacji ekonomicznej i gospodarczej państwa. Premier stwierdził m.in., że doszło do dużej poprawy stanu polskich dochodów budżetowych. Pomiędzy rokiem 2015 a 2020 miało dojść pod tym względem do wzrostu o 45 proc.

Dochody budżetowe w 2015 roku

Informacje o planowanym dochodzie budżetowym znajdują się w ustawie budżetowej na rok 2015, przyjętej przez koalicję PO-PSL. Określona w dokumencie kwota dochodów uzyskanych do budżetu miała wynieść 297 197 818 tys. zł. Dane na temat realizacji tego planu znajdują się w sprawozdaniu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, dostępnym na zarchiwizowanej stronie rządowej. Pod koniec 2015 roku okazało się, że finalnie dochody budżetu państwa wyniosły 289 136 706 tys. zł. W stosunku do 2014 roku nastąpił zatem wzrost o 5 594 000 tys. zł, tj. nominalnie o 2 proc., a realnie o 2,9 proc. Na poniższym wykresie możemy zapoznać się ze strukturą dochodów budżetowych z tego roku.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Dochody budżetowe w 2020 roku

W ustawie budżetowej na rok 2020 kwotę dochodów budżetu państwa przewidziano na poziomie 435 340 000 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że ustawa ta wymagała wprowadzenia korekt, związanych m.in. z pandemią COVID-19. Z tego powodu w październiku przyjęta została nowelizacja ustawy budżetowej, w której łączna kwota planowanych dochodów budżetowych została ustalona na 398 671 644 tys. zł.

Nie dysponujemy jeszcze ostatecznym sprawozdaniem z wykonania budżetu państwowego na rok 2020. Na stronie Ministerstwa Finansów dostępne są jedynie dane szacunkowe. Wynika z nich, że pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 419 836 800 tys. zł.

Faktycznie doszło więc do znaczącego wzrostu w dochodach budżetowych państwa pomiędzy rokiem 2015 a 2020. W 2015 roku ostateczne dochody wyniosły 289 136 706 tys. zł, natomiast w 2020 roku, wedle szacunków, już 419 836 800 tys. zł. Oznacza to, że w tym okresie doszło do wzrostu aż o 130 700 094 tys. zł, czyli ok. 45,2 proc. W związku z tym wypowiedź Mateusza Morawieckiego oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!