Strona główna Wypowiedzi Czy wzrost przeciętnej płacy za rządów PiS był najwyższy w historii?

Czy wzrost przeciętnej płacy za rządów PiS był najwyższy w historii?

Czy wzrost przeciętnej płacy za rządów PiS był najwyższy w historii?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Wynagrodzenia Polaków przez 5 lat urosły o ok. 25 proc. Nigdy nie było wcześniej takiej pięciolatki czy czterolatki, patrząc na kadencje rządowe.

Konferencja poświęcona zagadnieniom Polskiego Ładu, 02.06.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Konferencja poświęcona zagadnieniom Polskiego Ładu, 02.06.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • W latach 2015–2020 (pięciolatka rządów Prawa i Sprawiedliwości) przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 32,51 proc. (z poziomu 3 899,78 zł miesięcznie do 5 167,47 zł miesięcznie), a nie o 25 proc.
 • Nie jest to również rekordowy wzrost. W trakcie rządów AWS (kadencja rządowa 1997–2001) przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 94,16 proc. (z poziomu 1 061,93 zł miesięcznie do 2 061,85 zł miesięcznie).
 • W latach 2015–2019 (czterolatka rządów Prawa i Sprawiedliwości) przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 26,11 proc. (z poziomu 3 899,78 zł miesięcznie do 4 918,17 zł miesięcznie).

Kadencje rządowe

Analizie poddane zostały lata 1995–2021 (okres po denominacji złotego).

Kadencja rządowa SLD:

Kadencja rządowa AWS:

Kadencja rządowa SLD:

Kadencja rządowa PiS:

Kadencja rządowa PO:

Kadencja rządowa PiS:

Przeciętne wynagrodzenie

Kadencja rządowa 19951997. W tych latach SLD sformowało dwa rządy (Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza), jednak okres sprawowania władzy był krótszy niż 4 lata.

Kadencja rządowa 1997–2001. W tym okresie AWS (Akcja Wyborcza Solidarność) sformowała rząd Jerzego Buzka. Zgodnie z danymi ZUS w 1997 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 1 061,93 zł miesięcznie, a w 1998 roku – 1 239,49 zł miesięcznie. W 2001 roku wzrosło do 2 061,85 zł miesięcznie. W trakcie rządów AWS przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się zatem o 94,16 proc.

Kadencja rządowa 20012005. 4 października 2001 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Aleksander Kwaśniewski desygnował Leszka Millera na Prezesa Rady Ministrów. W trakcie tej kadencji SLD sformował łącznie trzy rządy. Zgodnie z danymi ZUS, w 2001 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2 061,85 zł miesięcznie, a w 2002 roku – 2 133,21 zł miesięcznie. W 2005 roku było to już 2 380,29 zł miesięcznie. W trakcie rządów SLD, czyli pomiędzy 2001 a 2005 rokiem, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 15,44 proc.

Kadencja rządowa 2005–2007. W latach tych PiS sformowało dwa rządy (Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego), jednak okres sprawowania władzy był krótszy niż 4 lata.

Kadencja rządowa PO 2007–2015. 16 listopada 2007 roku prezydent Lech Kaczyński powołał Donalda Tuska na urząd Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z danymi ZUS w 2007 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2 691,03 zł miesięcznie. W 2011 roku (roku kończącym okres czteroletniego sprawowania rządów przez PO) przeciętne wynagrodzenie było równe 3 399,52 zł miesięcznie. Oznacza to wzrost o 26,33 proc.

Z kolei w 2015 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 899,78 zł miesięcznie. W stosunku do 2011 roku nastąpił zatem wzrost o 14,72 proc. W latach 2007–2015, czyli w całym okresie sprawowania przez PO władzy, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 44,92 proc. (z poziomu 2 691,03 w 2007 roku do 3 899,78 w 2015 roku). W trakcie rządów PO wyszczególnić można następujące pięcioletnie okresy:

 • 2007–2012, w którym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 30,87 proc. (z poziomu 2 691,03 w 2007 roku do 3 521,67 w 2012 roku),
 • 2008–2013, w którym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 23,99 proc. (z poziomu 2 943,88 w 2008 roku do 3 650,06 w 2013 roku),
 • 2009–2014, w którym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 21,93 proc. (z poziomu 3 102,96 w 2009 roku do 3 783,46 w 2014 roku),
 • 2010–2015, w którym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 20,92 proc. (z poziomu 3 224,98 w 2010 roku do 3 899,78 w 2015 roku).

Kadencja rządowa 2015–2021. Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 roku powołał Beatę Szydło na urząd Prezesa Rady Ministrów. W latach 2015–2021 PiS sformowało trzy rządy.

Zgodnie z danymi ZUS w 2015 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 899,78 zł miesięcznie, a w 2016 – 4 047,21 zł miesięcznie. W 2019 roku (roku kończącym okres czteroletniego sprawowania rządów przez PiS) przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 918,17 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 26,11 proc. od 2015 roku.

Z kolei w 2020 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5 167,47 zł miesięcznie. Biorąc zatem pod uwagę okres pięcioletni, o którym wspomniał Mateusz Morawiecki, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 32,51 proc. (z poziomu 3 899,78 w 2015 roku do 5 167,47 w 2020 roku).

Podsumowanie

Wypowiedź Mateusza Morawieckiego należy ocenić jako fałszywą, ponieważ w tzw. pięciolatce przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 32,51 proc. Około 25-procentowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia odnosi się natomiast do okresu czteroletniego, przypadającego na lata 2015–2019.

Premier mylnie stwierdza też, że „nigdy nie było wcześniej takiej pięciolatki czy czterolatki, patrząc na kadencje rządowe”. Przeanalizowane dane wskazują, że w trakcie rządów AWS (kadencja rządowa 1997–2001) przeciętne wynagrodzenie wzrosło aż o 94,16 proc.

W czerwcu ubiegłego roku tę samą fałszywą informację dotyczącą wzrostu przeciętnych wynagrodzeń za rządów PiS podał prezydent Andrzej Duda. Z naszą analizą można zapoznać się tutaj.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!