Czas czytania: około min.

Ile jest przeprowadzanych kontroli skarbowych?

29.11.2019 godz. 20:43

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najobszerniejsze informacje pozwalające zweryfikować wypowiedź PMM znajdują się w odpowiedzi na interpelację nr 31643 posłanki Izabeli Leszczyny. 

Izabela Leszczyna w swojej interpelacji pyta o liczbę kontroli skarbowych w zakresie podatku VAT przeprowadzonych przez wszystkie organy zajmujące się kontrolą wpływów podatkowych w latach 2014-2018. W zamyśle posłanki składającej interpelację, dane o liczbie kontroli skarbowych w zakresie podatku VAT przeprowadzonych w tych latach ma realnie obrazować aktywność urzędów skarbowych w staraniach zmniejszenia luki VAT (czyli różnicy między dochodami z podatku VAT, które powinny wpłynąć do budżetu w danym roku, a dochodami, które faktycznie do budżetu z tego tytuły wpłynęły – za części luki VAT odpowiada finansowa działalność przestępcza, głównie wyłudzenia podatku VAT, stąd istotną rolę w zmniejszeniu tej luki odgrywają urzędy skarbowe) oraz skuteczność rozwiązań wprowadzonych w 2017 (utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej). 

W odpowiedzi na interpelację Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zwraca uwagę, że liczba przeprowadzonych kontroli skarbowych nie jest daną wystarczającą do tego, by oceniać aktywność urzędów skarbowych i efektywność KAS, ponieważ część ich działań, ograniczających wyłudzenia VAT, nie przejawia się w kontrolach, a polega na, na przykład, działaniach prewencyjnych. 

Ogólna liczba kontroli przeprowadzanych przez organy zajmujące się kontrolą skarbową (tj. Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej) wyniosła w poszczególnych latach:

  • 2014 – 54 835
  • 2015 – 35 034
  • 2016 – 28 087
  • 2017 – 20 198
  • 2018 – 14 949

Przyjmując, że Mateusz Morawiecki w swojej wypowiedzi mówiąc “dziś”, miał na myśli rok 2018 (gdyż danych za cały rok 2019 jeszcze nie ma), a “czasy poprzedników” – rok 2014, oraz rok 2015, to liczba kontroli skarbowych zmniejszyła się odpowiednio ponad 3,5 razy oraz ponad 2 razy. 

Przy określeniu, czy wypowiedź Mateusza Morawieckiego można ocenić jako prawdę, należy wziąć pod uwagę kontekst wypowiedzi. Z niego wynika, że Mateusz Morawiecki mówił o zmniejszeniu liczby kontroli skarbowych jako o zjawisku raczej pozytywnym, przytoczył bowiem te dane mówiąc o upraszczaniu prawa podatkowego i wprowadzaniu rozwiązań wspierających przedsiębiorstwa. Przyjmując na korzyść Morawieckiego, że miał on na myśli ostatni rok rządu koalicji PO-PSL, rok 2015, to liczba kontroli skarbowych zmniejszyła się o ok. 57%, czyli w przybliżeniu o połowę. Premier Morawiecki przyjął zaokrąglenie w dół, które nie wzmacnia zamierzonego wydźwięku wypowiedzi, dlatego jego wypowiedź oceniamy jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub