Czas czytania: około min.

Czy pułap kwoty wolnej od podatku będzie wyższy niż w państwach UE?

08.06.2021 godz. 14:59

Wypowiedź

Manipulacja

Analiza w pigułce

  • Po planowanej – w ramach Polskiego Ładu – podwyżce kwoty dochodu wolnej od podatku do 30 tys. złotych, kwota ta będzie stanowić około 48,38 proc. średniego rocznego wynagrodzenia, oraz 89,29 proc. wynagrodzenia minimalnego.
  • Nominalnie planowana kwota dochodu wolna od podatku (po przeliczeniu na euro wynosząca w przybliżeniu 6 704 euro) będzie mniejsza od analogicznej stawki obowiązującej w Niemczech (9 408 euro), Francji (14 988 euro), Włoszech (8000 euro), jednak wyższa niż w Danii (około 6 300 euro) oraz Hiszpanii (5 500 euro).
  • Jednakże, w odniesieniu do średniego wynagrodzenia, kwota dochodu wolnego od podatku w Polsce będzie wyższa niż we wskazanych przez Mateusza Morawieckiego państwach.
  • Ponadto, w odniesieniu do wynagrodzenia minimalnego kwota dochodu wolnego od podatku w Polsce będzie wyższa niż we Francji, w Niemczech oraz Hiszpanii. W pozostałych wymienionych przez premiera państwach nie definiuje się jednej stawki minimalnego wynagrodzenia.
  • Mateusz Morawiecki przedstawia połączenie informacji prawdziwych oraz fałszywych, a więc zgodnie z naszą metodologią na tej podstawie oceniamy jego wypowiedź jako manipulację.
  • Pamiętajmy, że podwyżka kwoty wolnej od podatku do pułapu 30 tys. złotych jest dopiero na etapie projektu, nie jest to zrealizowana reforma.

Kontekst wypowiedzi

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w ubiegłym miesiącu swój nowy program reform państwowych, zebrany w projekcie Polski Ład. Na kolejnych spotkaniach rząd stara się przedstawić nowe pomysły i plany, tak jak podczas konferencji prasowej 2 czerwca. Premier Mateusz Morawiecki tego dnia szczególną uwagę poświęcił kwestiom finansowym nowego programu, w tym również płacom i podatkom.

Jedną z większych reform, którą Prawo i Sprawiedliwość proponuje w ramach Polskiego Ładu, to podwyższenie stawki dochodu wolnego od podatku, który obecnie wynosi od 8 000 zł (dla 8 000 zł dochodu) do 3 091 zł (dla 13 000 zł dochodu). Rząd planuje zmianę tej kwoty na 30 000 zł. Premier podczas konferencji podkreślał, jak przełomowa to będzie zmiana, a na dowód tego starał się porównać tę nową kwotę do analogicznych stawek obowiązujących w innych państwach Europy: Hiszpanii, Francji, Danii i we Włoszech. Jego zdaniem, po przeliczeniu na euro, nominalna kwota dochodu wolnego od podatku będzie w Polsce wyższa niż w tych państwach, a ponadto będzie ona nawet wyższa przy odniesieniu do obowiązujących w danym państwie płac minimalnych oraz średnich wynagrodzeń. W naszej analizie odniesiemy się do wymienionych czterech państw, a także do sytuacji w Niemczech.

Kwota dochodu wolnego  od podatku w Polsce

Zgodnie z zapowiedziami, kwota wolna od podatku wzrosnąć ma do 30 tys. złotych. W przeliczeniu na euro po kursie 4,4749, kwota dochodu wolna od podatku wynosić będzie w przybliżeniu 6 704 euro. Skorzystaliśmy z kursu obowiązującego na dzień przed wypowiedzią premiera.

W 2020 roku przeciętne roczne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 62 009,64 zł (czyli 5 167,47 zł miesięcznie). Natomiast obecne minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 800 zł (czyli ok. 33 600 zł rocznie) Oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowić będzie 48,38 proc. średniego rocznego wynagrodzenia oraz 89,29 proc. minimalnego.

Kwota dochodu wolnego od podatku w Niemczech

W 2021 roku kwota dochodu wolna od podatku w Niemczech wynosi 9 408 euro. Zgodnie z danymi Federal Statistical Office (Destatis) średnie miesięczne wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło 3 975 euro (co rocznie przekłada się na ok. 47 700 euro). Z kolei minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 1 614.00 euro (czyli rocznie 19 368 euro).

Po przeliczeniu oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi w Niemczech tylko 19,72 proc. średniego rocznego wynagrodzenia, oraz 48,57 proc. minimalnego.

Kwota dochodu wolnego od podatku we Francji

Zgodnie z danymi rządowymi, w 2021 roku kwota dochodu (uzyskanego w 2020 roku) wolna od podatku we Francji wynosi 14 988,00 euro. Ponadto, zgodnie z najnowszymi danymi Institut National de la Statistique et des études économiques, w 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 41 600 euro. INSEE podaje również procentowy wzrost wynagrodzeń w 2020 roku (na poziomie 4,3%), zatem przeciętne wynagrodzenie we Francji w 2020 roku oszacować można na poziomie ok. 43 500 euro. Z kolei minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 1 554,58 euro (rocznie ok. 18 650,00 euro).

Gdy porównamy te stawki to zauważymy, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi 34,46 proc. średniej rocznej płacy oraz 80,34 proc. wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że przy takim porównaniu kwota wolna od podatku w Polsce jest wyższa niż we Francji, choć nie jest wyższa nominalnie w euro.

Kwota dochodu wolnego od podatku we Włoszech

Na początku musimy zaznaczyć, że włoskie prawo nie określa jasno wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 36 konstytucji Włoch pracownicy mają prawo do wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości i jakości ich pracy, a w każdym razie takiego, które zapewnia im i ich rodzinom godną egzystencję.

Zgodnie z komunikatem włoskiego ministerstwa finansów, kwota dochodu wolna od podatku w 2021 roku wynosi 8 000 euro. Ponadto, gdy spojrzymy na dane Istituto Nazionale di Statistica to dowiemy się, że roczne średnie wynagrodzenie wynosi około 36 362 euro. Oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi 22,00 proc. średniego rocznego wynagrodzenia.

Kwota dochodu wolnego od podatku w Hiszpanii

W 2021 roku kwota dochodu wolna od podatku w Hiszpanii wynosi 5 500 euro. Ponadto, zgodnie z danymi Instituto Nacional de Estadística średnia płaca w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 2 752.26 euro (co rocznie przekłada się na ok. 33 000 euro) . Z kolei minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 1 108,33 euro (czyli rocznie ok. 13 300 euro). Po przeliczeniu oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi 16,65 proc. średniego rocznego wynagrodzenia oraz 41,35 proc. minimalnego. Oznacza to, że zgodnie ze słowami premiera Morawieckiego, kwota wolna od podatku w Polsce jest w odniesieniu do średniej i minimalnej płacy wyższa niż w Hiszpanii.

Kwota wolna od podatku w Danii

Sytuacja w Danii jest podobna do tej we Włoszech, a mianowicie duńskie prawo nie określa wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z danymi duńskiego urzędu statystycznego, w 2020 roku roczne przeciętne wynagrodzenie wyniosło 521 844 koron duńskich (43 487 koron duńskich miesięcznie). Kwota dochodu wolna od podatku w Danii wynosi 46 700 koron duńskich, co w przeliczeniu odpowiada około 6 300 euro.

Oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi 8,95 proc. średniego rocznego wynagrodzenia. Również w tym przypadku premier Morawiecki dobrze porównał sytuację z Polską.

Podsumowanie

Wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego należy uznać za manipulację. Premier trafnie wskazuje, że w odniesieniu zarówno do średniej płacy, jak i płacy minimalnej planowana nowa kwota dochodu wolna od podatku będzie wyższa niż we wskazanych państwach (z wyłączeniem państw, w których nie definiuje się jednej stawki minimalnego wynagrodzenia). Mylnie jednak premier wskazuje, że będzie ona wyższa niż w innych państwach, również nominalnie po przeliczeniu na euro. Zgodnie z przyjętą przez nas metodologią, wypowiedź Mateusza Morawieckiego stanowi połączenie informacji prawdziwych z nieprawdziwymi, co klasyfikuje ją jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub