Strona główna Wypowiedzi Czy pułap kwoty wolnej od podatku będzie wyższy niż w państwach UE?

Czy pułap kwoty wolnej od podatku będzie wyższy niż w państwach UE?

Czy pułap kwoty wolnej od podatku będzie wyższy niż w państwach UE?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

30 tys. kwota wolna. To będzie jeden z wyższych pułapów w Europie. Wyższy niż we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, a nawet wyższy niż w Danii. I uwaga, nie tylko wyższy w kwotach porównywalnych do średniej wynagrodzeń czy do minimalnego wynagrodzenia, ale wyższy przeliczając na nominalne euro.

Konferencja poświęcona zagadnieniom Polskiego Ładu, 02.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Konferencja poświęcona zagadnieniom Polskiego Ładu, 02.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Po planowanej – w ramach Polskiego Ładu – podwyżce kwoty dochodu wolnej od podatku do 30 tys. złotych, kwota ta będzie stanowić około 48,38 proc. średniego rocznego wynagrodzenia, oraz 89,29 proc. wynagrodzenia minimalnego.
 • Nominalnie planowana kwota dochodu wolna od podatku (po przeliczeniu na euro wynosząca w przybliżeniu 6 704 euro) będzie mniejsza od analogicznej stawki obowiązującej w Niemczech (9 408 euro), Francji (14 988 euro), Włoszech (8000 euro), jednak wyższa niż w Danii (około 6 300 euro) oraz Hiszpanii (5 500 euro).
 • Jednakże, w odniesieniu do średniego wynagrodzenia, kwota dochodu wolnego od podatku w Polsce będzie wyższa niż we wskazanych przez Mateusza Morawieckiego państwach.
 • Ponadto, w odniesieniu do wynagrodzenia minimalnego kwota dochodu wolnego od podatku w Polsce będzie wyższa niż we Francji, w Niemczech oraz Hiszpanii. W pozostałych wymienionych przez premiera państwach nie definiuje się jednej stawki minimalnego wynagrodzenia.
 • Mateusz Morawiecki przedstawia połączenie informacji prawdziwych oraz fałszywych, a więc zgodnie z naszą metodologią na tej podstawie oceniamy jego wypowiedź jako manipulację.
 • Pamiętajmy, że podwyżka kwoty wolnej od podatku do pułapu 30 tys. złotych jest dopiero na etapie projektu, nie jest to zrealizowana reforma.

Kontekst wypowiedzi

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało w ubiegłym miesiącu swój nowy program reform państwowych, zebrany w projekcie Polski Ład. Na kolejnych spotkaniach rząd stara się przedstawić nowe pomysły i plany, tak jak podczas konferencji prasowej 2 czerwca. Premier Mateusz Morawiecki tego dnia szczególną uwagę poświęcił kwestiom finansowym nowego programu, w tym również płacom i podatkom.

Jedną z większych reform, którą Prawo i Sprawiedliwość proponuje w ramach Polskiego Ładu, to podwyższenie stawki dochodu wolnego od podatku, który obecnie wynosi od 8 000 zł (dla 8 000 zł dochodu) do 3 091 zł (dla 13 000 zł dochodu). Rząd planuje zmianę tej kwoty na 30 000 zł. Premier podczas konferencji podkreślał, jak przełomowa to będzie zmiana, a na dowód tego starał się porównać tę nową kwotę do analogicznych stawek obowiązujących w innych państwach Europy: Hiszpanii, Francji, Danii i we Włoszech. Jego zdaniem, po przeliczeniu na euro, nominalna kwota dochodu wolnego od podatku będzie w Polsce wyższa niż w tych państwach, a ponadto będzie ona nawet wyższa przy odniesieniu do obowiązujących w danym państwie płac minimalnych oraz średnich wynagrodzeń. W naszej analizie odniesiemy się do wymienionych czterech państw, a także do sytuacji w Niemczech.

Kwota dochodu wolnego  od podatku w Polsce

Zgodnie z zapowiedziami, kwota wolna od podatku wzrosnąć ma do 30 tys. złotych. W przeliczeniu na euro po kursie 4,4749, kwota dochodu wolna od podatku wynosić będzie w przybliżeniu 6 704 euro. Skorzystaliśmy z kursu obowiązującego na dzień przed wypowiedzią premiera.

W 2020 roku przeciętne roczne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 62 009,64 zł (czyli 5 167,47 zł miesięcznie). Natomiast obecne minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 800 zł (czyli ok. 33 600 zł rocznie) Oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowić będzie 48,38 proc. średniego rocznego wynagrodzenia oraz 89,29 proc. minimalnego.

Kwota dochodu wolnego od podatku w Niemczech

W 2021 roku kwota dochodu wolna od podatku w Niemczech wynosi 9 408 euro. Zgodnie z danymi Federal Statistical Office (Destatis) średnie miesięczne wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło 3 975 euro (co rocznie przekłada się na ok. 47 700 euro). Z kolei minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 1 614.00 euro (czyli rocznie 19 368 euro).

Po przeliczeniu oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi w Niemczech tylko 19,72 proc. średniego rocznego wynagrodzenia, oraz 48,57 proc. minimalnego.

Kwota dochodu wolnego od podatku we Francji

Zgodnie z danymi rządowymi, w 2021 roku kwota dochodu (uzyskanego w 2020 roku) wolna od podatku we Francji wynosi 14 988,00 euro. Ponadto, zgodnie z najnowszymi danymi Institut National de la Statistique et des études économiques, w 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 41 600 euro. INSEE podaje również procentowy wzrost wynagrodzeń w 2020 roku (na poziomie 4,3%), zatem przeciętne wynagrodzenie we Francji w 2020 roku oszacować można na poziomie ok. 43 500 euro. Z kolei minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 1 554,58 euro (rocznie ok. 18 650,00 euro).

Gdy porównamy te stawki to zauważymy, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi 34,46 proc. średniej rocznej płacy oraz 80,34 proc. wynagrodzenia minimalnego. Oznacza to, że przy takim porównaniu kwota wolna od podatku w Polsce jest wyższa niż we Francji, choć nie jest wyższa nominalnie w euro.

Kwota dochodu wolnego od podatku we Włoszech

Na początku musimy zaznaczyć, że włoskie prawo nie określa jasno wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 36 konstytucji Włoch pracownicy mają prawo do wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości i jakości ich pracy, a w każdym razie takiego, które zapewnia im i ich rodzinom godną egzystencję.

Zgodnie z komunikatem włoskiego ministerstwa finansów, kwota dochodu wolna od podatku w 2021 roku wynosi 8 000 euro. Ponadto, gdy spojrzymy na dane Istituto Nazionale di Statistica to dowiemy się, że roczne średnie wynagrodzenie wynosi około 36 362 euro. Oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi 22,00 proc. średniego rocznego wynagrodzenia.

Kwota dochodu wolnego od podatku w Hiszpanii

W 2021 roku kwota dochodu wolna od podatku w Hiszpanii wynosi 5 500 euro. Ponadto, zgodnie z danymi Instituto Nacional de Estadística średnia płaca w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 2 752.26 euro (co rocznie przekłada się na ok. 33 000 euro) . Z kolei minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 1 108,33 euro (czyli rocznie ok. 13 300 euro). Po przeliczeniu oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi 16,65 proc. średniego rocznego wynagrodzenia oraz 41,35 proc. minimalnego. Oznacza to, że zgodnie ze słowami premiera Morawieckiego, kwota wolna od podatku w Polsce jest w odniesieniu do średniej i minimalnej płacy wyższa niż w Hiszpanii.

Kwota wolna od podatku w Danii

Sytuacja w Danii jest podobna do tej we Włoszech, a mianowicie duńskie prawo nie określa wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z danymi duńskiego urzędu statystycznego, w 2020 roku roczne przeciętne wynagrodzenie wyniosło 521 844 koron duńskich (43 487 koron duńskich miesięcznie). Kwota dochodu wolna od podatku w Danii wynosi 46 700 koron duńskich, co w przeliczeniu odpowiada około 6 300 euro.

Oznacza to, że w skali roku kwota dochodu wolna od podatku stanowi 8,95 proc. średniego rocznego wynagrodzenia. Również w tym przypadku premier Morawiecki dobrze porównał sytuację z Polską.

Podsumowanie

Wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego należy uznać za manipulację. Premier trafnie wskazuje, że w odniesieniu zarówno do średniej płacy, jak i płacy minimalnej planowana nowa kwota dochodu wolna od podatku będzie wyższa niż we wskazanych państwach (z wyłączeniem państw, w których nie definiuje się jednej stawki minimalnego wynagrodzenia). Mylnie jednak premier wskazuje, że będzie ona wyższa niż w innych państwach, również nominalnie po przeliczeniu na euro. Zgodnie z przyjętą przez nas metodologią, wypowiedź Mateusza Morawieckiego stanowi połączenie informacji prawdziwych z nieprawdziwymi, co klasyfikuje ją jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!