Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniła się stopa zatrudnienia oraz bezrobocia na przestrzeni lat?

Jak zmieniła się stopa zatrudnienia oraz bezrobocia na przestrzeni lat?

Jak zmieniła się stopa zatrudnienia oraz bezrobocia na przestrzeni lat?

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

Zatrudnienie wzrosło szybciej, niż prognozowaliśmy to w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. (…) Dzisiaj bezrobocie w Polsce jest na drugim najniższym poziomie w Unii Europejskiej. (…) A jeszcze kilkanaście lat temu Polska była na 2. lub 3. miejscu, ale po tej złej stronie mocy, czyli z jednym najwyższym poziomie bezrobocia w całej Unii Europejskiej.

Konferencja prasowa, 09.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 09.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stopa zatrudnienia powinna była osiągnąć do roku 2020 poziom 71 proc. Zbliżoną wartość odnotowano już w roku 2016 – 70,9 proc. W latach 2018 i 2019 zrealizowano zamierzony cel.
 • Obecnie stopa bezrobocia w Polsce jest drugą najniższą w Europie, zaraz po Czechach.
 • Od momentu, gdy Polska stała się członkiem UE, do 2006 byliśmy państwem, w którym stopa bezrobocia była na najwyższym poziomie. W roku 2007 byliśmy krajem unijnym o drugiej co do wielkości stopie bezrobocia. Z kolei latach 2008-2010 Polska uplasowała się pod tym względem odpowiednio na 19. i dwukrotnie na 16. pozycji (na 27 państw członkowskich).

Konferencja premiera Morawieckiego

9 lutego 2021 roku odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego poświęcona zagadnieniom gospodarczym. Szef rządu odniósł się do planu budżetowego na bieżący rok oraz zapowiedział plan odrodzenia ekonomicznego po pandemii. Przy okazji premier dokonał podsumowywania efektów Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanego potocznie „planem Morawieckiego”. Jednym z punktów, do których się odniósł, był cel zwiększania zatrudnienia w Polsce. Ponadto premier zaznaczył, że w Polsce w ciągu ostatnich lat doszło do redukcji bezrobocia, które obecnie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce

W roku 2017 ukazał się obszerny dokument (ponad 400 stron) dotyczący wspomnianego już „planu Morawieckiego”. W opracowaniu zostały zdiagnozowane problemy polskiej gospodarki, wskazano także jej mocne strony. Po dokonaniu analiz w wielu obszarach wyznaczono cele, które władza starała się zrealizować do roku 2020. W przypadku interesującego nas poziomu zatrudnienia założono, że stopa zatrudnienia (osoby w wieku 20-64 lata) wyniesie 71 proc. w porównaniu z 67,8 proc. w roku 2015. Przyjęto również scenariusz pesymistyczny zakładający spadek do 66 proc. oraz optymistyczny przyjmujący wzrost do 76 proc. Określone w dokumencie cele mają zostać zrealizowane do roku 2030. Wówczas stopa zatrudnienia ma osiągnąć pułap 76 proc.

Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, w latach 2016-2019 stopa zatrudnienia (tj. udział osób pracujących w danym wieku w stosunku do całej populacji w danym przedziale wiekowym) wynosiła:

 • w roku 2016: 69,3 proc.,
 • w roku 2017: 70,9 proc,
 • w roku 2018: 72,2 proc.,
 • w roku 2019: 73 proc.

Bezrobocie w UE

Dane dotyczące bezrobocia w państwach UE są gromadzone przez wspomniany już Eurostat. W jego bazach danych nie znajdziemy jeszcze pełnych statystyk za cały rok 2020. Dane dostępne w chwili wypowiedzi premiera Morawieckiego odnosiły się do września ubiegłego roku. Wynika z nich, że Polska uplasowała się na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wysokość stopy bezrobocia (3,3 proc.). Przed nami znalazły się Czechy (2,8 proc.).

11 lutego, czyli dwa dni po wypowiedzi premiera, doszło do aktualizacji danych. W listopadzie Polska również uplasowała się na drugiej pozycji (3,3 proc.). Ponownie wyprzedzili nas nasi południowi sąsiedzi (2,9 proc.). Do zmian nie doszło także w grudniu – Polska (3,3 proc.) ponownie była na drugiej pozycji zaraz za Czechami (3,1 proc.). Należy mieć na uwadze, że nie dysponujemy danymi z końcówki roku dla Estonii, Grecji oraz Węgier.

Widzimy więc, że obecnie Polska jest drugim państwem z najniższą stopą bezrobocia w UE. Zdaniem szefa rządu kilkanaście lat temu Polska znajdowała się w końcówce klasyfikacji. Przy analizie tej części wypowiedzi warto zaznaczyć, że według Słownika Języka Polskiego PWN słowo kilkanaście oznacza „zaimek oznaczający w sposób przybliżony liczbę w przedziale od 11 do 19”. Powinniśmy zatem przyjąć margines czasowy lat 2002-2010. Z racji tego, że premier Morawiecki mówił o państwach UE, zawęzimy przedział czasowy do lat 2004-2010.

W chwili wstąpienia Polski do UE (rok 2004) w naszym kraju odnotowano najwyższy poziom bezrobocia (19 proc.) wśród 25 państw członkowskich. Sytuacja ta powtórzyła się w roku 2005 i 2006. Stopa bezrobocia w następnych latach (2007 i 2008) malała, a Polska w klasyfikacji plasowała się odpowiednio na 25. pozycji (z 27 państw) i 19. pozycji (z 27 państw). W kolejnych dwóch latach zarówno w Polsce, jak i UE odnotowano wzrost poziomu bezrobocia. Wówczas znaleźliśmy się dwukrotnie na 16. pozycji (na 27 państw). Na koniec warto zaznaczyć, że w latach 2005-2019 Polska odnotowała największy spadek (z 17,8 proc. do 3,3 proc.) stopy bezrobocia wśród państw UE.

Stopa bezrobocia w Polsce i UE w latach 2005-2019

Źródło: Eurostat

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy