Strona główna Wypowiedzi Aktywność zawodowa Polaków

Aktywność zawodowa Polaków

Aktywność zawodowa Polaków

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Poziom bezrobocia to nie tylko najniższy poziom, ale też taki, który jednocześnie prowadził do rekordowego zatrudnienia, bo to nie jest zawsze jedno i to samo w proporcji do osób, które deklarują chęć podjęcia pracy. W waszych czasach było to 63,4%, dzisiaj jest 76,6%.

Posiedzenie Sejmu, 12.12.2018

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.12.2018

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Choć współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku produkcyjnym wynosi obecnie 76,6%, od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość nie odnotował on takiego wzrostu, o jakim mówi Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi zwracając się do posłów Platformy Obywatelskiej nie sprecyzował dokładnie horyzontu czasowego obejmującego „ich czasy”, do których odnosił wartość 63,4%. Na potrzeby analizy przyjęliśmy więc ostatni pełny kwartał sprawowania rządów przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe – trzeci kwartał 2015 roku. Dane właściwe dla tego okresu zestawiliśmy ze statystykami z drugiego kwartału 2018 r. – najbardziej aktualnym okresem, za który Główny Urząd Statystyczny opublikował swoje pełne i ostateczne opracowanie. GUS, monitorując polski rynek pracy, zamieścił także informację nt. trzeciego kwartału 2018 r.są to jednak dane wstępne, które mogą być poddawane późniejszym korektom, a także nie obejmują one wskaźników dotyczących osób w wieku produkcyjnym – z tego też względu zdecydowaliśmy się zestawiać III kwartał 2015 r. z II kwartałem 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny, badając rynek pracy w Polsce, posługuje się dwoma podstawowymi wskaźnikami, które są przedmiotem niniejszej analizy – współczynnikiem aktywności zawodowej i wskaźnikiem zatrudnienia.

Współczynnik aktywności zawodowej

Pracujący i bezrobotni tworzą razem populację aktywnych zawodowo. Udział tej zbiorowości wśród ludności w wieku 15 lat i więcej określa tzw. współczynnik aktywności zawodowej. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za II kwartał 2018 roku, współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 56,5% dla ogółu populacji. Z kolei dla osób w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn 18–64 lata, dla kobiet 18–59 lat), współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 76,6%. To właśnie do tej drugiej kategorii zdaje się odnosić w swojej wypowiedzi Mateusz Morawiecki w kontekście bieżącym. Wskaźnik ten obejmuje jednak również osoby bezrobotne, a więc nie można na jego podstawie wnioskować o rekordowym poziomie zatrudnienia.

Dla porównania, w trzecim kwartale 2015 roku współczynnik aktywności zawodowej dla ogółu populacji wynosił 56,4%, a dla osób w wieku produkcyjnym 74,7%.

Wskaźnik zatrudnienia

Miernikiem poziomu zatrudnienia jest wskaźnik zatrudnienia, oznaczający udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej wyniósł 54,4% w II kwartale 2018 roku. Dla osób w wieku produkcyjnym w II kwartale 2018 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł 73,8%.

Dla porównania, w trzecim kwartale 2015 roku wskaźnik zatrudnienia wynosił 52,4%, a dla osób w wieku produkcyjnym 69,3%.

Mateusz Morawiecki nie precyzuje w swej wypowiedzi, czy zestawia ze sobą wskaźniki zatrudnienia, czy też współczynniki aktywności zawodowej za czasów rządów PO i PiS (kontekst wypowiedzi wskazuje na wskaźnik zatrudnienia, jednak wspomniana wartość 76,6% odnosi się do aktualnej wartości współczynnika aktywności zawodowej dla osób w wieku produkcyjnym). Jednak w żadnym przypadku porównanie to nie znajduje odzwierciedlenia w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jak i wskaźnik zatrudnienia pozostają bowiem na bardzo zbliżonych poziomach, od III kwartału 2015 roku odnotowując jedynie nieznaczny wzrost.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!