Strona główna Wypowiedzi Czy w Polsce zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn jest niższe niż w Europie?

Czy w Polsce zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn jest niższe niż w Europie?

Czy w Polsce zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn jest niższe niż w Europie?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W Polsce zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn jest niższe niż w krajach europejskich.

Expose, 19.11.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Expose, 19.11.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2018 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport “Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.” i są to najnowsze dane na ten temat.

W 2016 r. w Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet o 18,5%. Natomiast przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet o 12,1%.

Z informacji zawartych w raporcie wynika także, że Gender Pay Gap, czyli wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń według płci dla Polski w 2016 r. wynosił 7,2%. Oznacza to, że kobiety w Polsce za godzinę pracy zarabiały średnio o 7,2% mniej od mężczyzn. Odsetek ten znalazł się w grupie najmniejszych różnic w Europie.

Te same dane dokładniej przedstawia publikacja Eurostatu “Życie kobiet i mężczyzn w Europie”. W 2016 r. kobiety w Unii Europejskiej zarabiały o 16,2% mniej niż mężczyźni (wg przeciętnych stawek godzinowych brutto). Największa różnica występowała w Estonii (25,3%), Czechach (21,8%) i Niemczech (21,5%), Wielkiej Brytanii (21,0%) i Austrii (20,1%). Najmniejsza – w Rumunii (5,2%), we Włoszech (5,3%), w Luksemburgu (5,5%), Belgii (6,1%) i Polsce (7,2%). Średnia unijna wyniosła 16%.

Eurostat przedstawił te dane także w formie wykresu.

Z powyższej analizy wynika, że Polska zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem najmniejszej różnicy płac kobiet i mężczyzn, wynik ten jest ponadto niższy od średniej unijnej. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!