Strona główna Wypowiedzi Ile członków zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa?

Ile członków zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa?

Ile członków zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Nasza Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków i zdecydowana większość z nich jest mianowana przez władzę sądowniczą.

Quest Means Business CNN, 5.10.2018 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Quest Means Business CNN, 5.10.2018 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Mateusz Morawiecki użył w oryginalnym brzmieniu swej wypowiedzi angielskiego czasownika „to appoint”, który, zgodnie z Cambridge Dictionary, tłumaczy się na język polski jako „mianować”. Z kolei słowo „mianować”, według Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „powierzyć komuś stanowisko lub funkcję”. Sens wypowiedzi premiera Morawieckiego dotyczy więc samego mechanizmu powoływania członków polskiej Krajowej Rady Sądownictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Artykule 187 stwierdza, że Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Łącznie, Krajowa Rada Sądownictwa liczy więc 25 członków.

Jednakowoż, zgodnie z artykułem 9a. Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, to „Sejm wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję”.

Z kolei na podstawie artykułu 183 ust. 3 Konstytucji i zgodnie z artykułem 12 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (członek KRS z racji pełnionej funkcji – przyp. Demagog) jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Analogicznie, na podstawie artykułu 185 Konstytucji i zgodnie z artykułem 44 Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (członka KRS z racji pełnionej funkcji – przyp. Demagog) powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z powyższym, zarówno zasiadający w KRS Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego nie są mianowani na te stanowiska przez władzę sądowniczą (ostatecznego wyboru dokonuje tutaj Prezydent RP), jak również piętnastu członków KRS wybieranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych nie jest mianowanych na te stanowiska przez władzę sądowniczą (tylko przez Sejm RP). W związku z tym, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Nasza Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków i zdecydowana większość z nich jest mianowana przez władzę sądowniczą.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!