Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniały się nastroje społeczne Polaków?

Jak zmieniały się nastroje społeczne Polaków?

Jak zmieniały się nastroje społeczne Polaków?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Inne badania pokazują, że wiara w to, że będzie lepiej, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, wzrosła z 16%, kilka lat temu, do 51% we wrześniu 2019 roku.

Expose, 19.11.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Expose, 19.11.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu odwołuje się do badań CBOSu opublikowanych 4 października 2019 “Nastroje społeczne we wrześniu”. Z dostępnego komunikatu z badań wynika, że zgodnie ze słowami Morawieckiego, 51% Polaków ankietowanych we wrześniu wierzy, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, zaś 34% uważa, że zmierza ona w złym kierunku. 

Oceny ogólnej sytuacji w kraju są od połowy 2017 roku dość stabilne. Odsetek osób pozytywnie oceniających sytuację w kraju wahał się w okresie VIII 2017 – IX 2019 od 44% do 53% i osiągał rekordowe (w odniesieniu do ostatniego trzydziestolecia) poziomy. Miesiące, w których odsetek osób uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku był większy niż we wrześniu 2019 to: listopad 2018, marzec 2019czerwiec 2019.

16% pozytywnych odpowiedzi na pytanie o ogólną sytuację w kraju zostało oddanych w czerwcu 2013. Miesiąc wcześniej, w maju 2013, odsetek ten był odrobinę niższy i wyniósł 15%. 

Premier Morawiecki powołuje się na prawdziwe dane, nie zwraca jednak uwagi na to, że nastroje społeczne wg raportów CBOS uległy poprawieniu po czerwcu 2013 roku. Od grudnia 2013 (23% odpowiedzi pozytywnych) można mówić o zaistnieniu tendencji wzrostowej (w kierunku poprawy nastrojów społecznych) z pewnymi odchyleniami. W roku 2014 najniższy odsetek odpowiedzi pozytywnych (21%) zanotowany został w sierpniu, ale w czerwcu, listopadziegrudniu wyniósł 35%. W roku 2015 wahał się on od 24% w lutym marcu do 34% w listopadzie.

Prawdą jest, że kilka lat temu (w 2013 roku) odsetek osób pozytywnie oceniających kierunek, w którym zmierza kraj wyniósł 16% i że we wrześniu 2019 wyniósł 51%. Mateusz Morawiecki przemilczał jednak fakt, że 16% odpowiedzi pozytywnych był krótkookresowym stanem, który w następnych latach, jeszcze za rządu koalicji PO-PSL, uległ poprawie. Odniesienie się do rekordowo niskiego poziomu pozytywnych nastrojów społecznych miało uwydatnić fakt, że nastroje uległy poprawie (wzrost z 16 do 51%). Tym samym premier Morawiecki zasugerował, że ten rekordowo niski poziom miał miejsce wtedy gdy koalicja PO-PSL kończyła swoje rządy. Wobec powyższego wypowiedź Mateusza Morawieckiego oceniamy jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!