Strona główna Obietnice wyborcze 500+ dla niepełnosprawnych

500+ dla niepełnosprawnych

500+ dla niepełnosprawnych

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

dla wszystkich osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, o niemożności prowadzenia jakiegokolwiek życia samodzielnie (…) chcemy (…) w najbliższych kilku miesiącach przekazać w ramach naszej polityki społecznej, stały, comiesięczny dodatek (…) najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie dla tych osób powyżej 18. roku życia.

PIS,

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

PIS,

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Program „500+ dla niepełnosprawnych” premier Mateusz Morawiecki ogłosił 19 maja 2019 r. podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Polska sercem Europy” w Krakowie. Premier zapowiedział „dla wszystkich osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, o niemożności prowadzenia jakiegokolwiek życia samodzielnie (…) chcemy (…) w najbliższych kilku miesiącach przekazać w ramach naszej polityki społecznej, stały, comiesięczny dodatek (…) najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie dla tych osób powyżej 18. roku życia”. Źródłem finansowania wsparcia ma być podatek handlowy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

22 maja 2019 r. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej poinformował, że rząd chce, aby projekt w sprawie dodatku dla niepełnosprawnych został uchwalony jeszcze w trakcie bieżącej kadencji Sejmu. Potwierdził to Mateusz Morawiecki na konferencji 6 czerwca, mówiąc o jak najszybszym procedowaniu usta- wy, w ciągu najbliższych tygodni, „we wrześniu lub na początku października”, aby można było rozpocząć wypłaty. Premier podkreślił, że na początku dodatek obejmie „dwie pierwsze grupy najbardziej pokrzywdzonych, ok. 500 tys. osób” oraz że program ma „spełnić zadość postulatom, które z tych środowisk płyną”. Dodatek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł miesięcznie był jednym z dwóch początkowych postulatów protestującej w Sejmie od 18 kwietnia do 27 maja 2018 r. grupy osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców.

Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. projekt ustawy o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W projekcie rząd proponuje, by świadczenie to przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, tak, aby łączna kwota wszystkich pobieranych przez osobę niepełno- sprawną świadczeń (także z systemu emerytalno-rentowego) nie przekroczyła 1600 zł miesięcznie. Dzień później projekt wpłynął do Sejmu, który 19 lipca zagłosował za przyjęciem projektu. W głosowaniu wzięło udział 430 posłów, z czego 428 zagłosowała za, a jedynie 2 posłów z Konfederacji było przeciw. 31 lipca Senat zaproponował poprawki do ustawy. Według nowego rozwiązania świadczenie uzupełniające przysługuje każdej uprawnionej osobie w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, tak, by łączna kwota wszystkich świadczeń nie przekroczyła 1600 zł. Sejm przyjął poprawki Senatu 31 lipca.

Prezydent Andrzej Duda 9 sierpnia 2019 r. podpisał Ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z art. 31. ustawy, wchodzi ona w życie 1 października 2019 r. i wtedy też zacznie się wypłata dodatku.

Zgodnie z art. 2. ustawy świadczenie uzupełniające przysługuje osobom:

  • które ukończyły 18 lat;
  • których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:
    • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
    • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
    • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i nie- zdolności do samodzielnej egzystencji;
    • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem kar pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Prawo do otrzymywania świadczenia ustala się na wniosek osoby uprawnionej. Od otrzymanego dodatku nie odprowadza się podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nie podlega ono egzekucjom i potrąceniom.

Dodatkowo, od 1 kwietnia 2020 r., osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu nie- pełnosprawności, a nie posiadają o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą o takie orzeczenie wystąpić i być uprawnione do świadczenia 500 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!