Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 33.] Wprowadzenie „urlopu dla przedsiębiorców”

[Konkret 33.] Wprowadzenie „urlopu dla przedsiębiorców”

[Konkret 33.] Wprowadzenie „urlopu dla przedsiębiorców”

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Wprowadzimy „Urlop dla przedsiębiorców”: jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Wakacje od składek

W styczniu 2024 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. 

Ma on stworzyć instytucję wakacji składkowych, czyli sytuacji, w której przedsiębiorca ma prawo na pewien okres poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Znamy już projekt

Omawiany projekt pojawił się już w Rządowym Centrum Legislacji. Wpłynął 23 stycznia i został skierowany do zaopiniowania oraz konsultacji społecznych.

Wedle założeń prawo do wakacji składkowych będą mieli tylko mikroprzedsiębiorcy. Co więcej, zwolnienie z opłacania składek będzie przysługiwało tylko przez jeden miesiąc kalendarzowy w danym roku.

Co dalej z urlopem dla przedsiębiorców?

Autorzy projektu zakładają, że proponowane zmiany wejdą w życie od 1 października 2024 roku. Obecnie czekamy, aż projekt trafi pod obrady Sejmu.

Czekamy również na informacje na temat ewentualnych zmian w zakresie świadczenia urlopowego. 

Rada Ministrów przyjęła projekt

Wspomniany wyżej projekt przeszedł kilka etapów pracy w rządzie i trafił pod obrady Rady Ministrów. 19 marca Donald Tusk ogłosił, że projekt ten został już przyjęty.

Fakt ten nie został jeszcze odnotowany w systemie Rządowego Centrum Legislacji. W ostatniej dostępnej wersji projektu możemy przeczytać, że na wniosek przedsiębiorcy, który nie osiągnął w ciągu dwóch lat dochodu na poziomie 2 mln euro, zwalnia się go na jeden miesiąc w roku kalendarzowym z płacenia składek do ZUS. W tym czasie reguluje je budżet państwa (art. 1). W projekcie nie ma mowy o świadczeniu urlopowym w wysokości połowy płacy minimalnej.

Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu. Premier podkreśla, że chciałby, aby rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku. W ciągu 100 dni obiecanej zmiany nie wprowadzono, dlatego obietnicę oceniamy na niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!