Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 20.] Promocja polskich produktów spożywczych

[Konkret 20.] Promocja polskich produktów spożywczych

[Konkret 20.] Promocja polskich produktów spożywczych

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Wprowadzimy obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Oznaczanie kraju pochodzenia wynika z unijnych przepisów

Świeże owoce i warzywa, różne rodzaje mięsa, jaja, miód, wina o raz kilka innych produktów muszą zawierać informację o kraju pochodzenia. Wynika to prawa unijnego.

Przykłady wzorowych etykiet zawierających takie oznaczenie znajdziemy na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Choćby na przykładzie etykiety miodu (s. 5) można zauważyć, że wystarczy podanie wyraźnego napisu „Kraj pochodzenia: Polska”.

Niektóre produkty już dziś muszą być oznaczone flagą

W przypadku niektórych produktów istnieją dodatkowe wymagania wynikające z rozporządzenia sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. 

Od połowy 2019 roku tak oznaczane są ziemniaki. Rok później wymóg umieszczania flagi na wywieszce zaczął obowiązywać w przypadku mięsa.

Dodatkowo produkty wyprodukowane na terenie Polski z polskich produktów mogą mieć oznaczenie „Produkt polski” z biało-czerwoną flagą. Stosowanie tego oznaczenia w przypadku produktów niespełniających kryteriów pochodzenia jest karane grzywną.

UOKiK nakłada kary na supermarkety

W pierwszym półroczu 2020 roku Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości w oznaczaniu kraju pochodzenia w co dziesiątej przebadanej partii owoców i warzyw. Za takie nieprawidłowości może grozić kara wymierzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przykładowo w 2020 roku za wprowadzanie klientów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw została ukarana spółka Kaufland. Po sądowej batalii w 2023 roku sąd orzekł, że musi ona zapłacić karę ponad 13 mln zł.

Brakuje nowych działań

Obecnie na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego nie znajdziemy projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych, który realizowałby złożoną obietnicę. Brakuje deklaracji i pomysłów ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia dostępności polskich produktów i obowiązku oznaczania ich flagą.

Obietnica pozostała niezrealizowana.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!