Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 60.] Odbudowa hodowli świń w Polsce

[Konkret 60.] Odbudowa hodowli świń w Polsce

[Konkret 60.] Odbudowa hodowli świń w Polsce

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Odbudujemy polską tradycję hodowli świń – budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Bioasekuracja to działania prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otoczeniu, mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstwa. To m.in. działania mające na celu zwalczanie chorób, takich jak trapiący polskie hodowle afrykański pomór świń.

Po upływie stu dni nie poznaliśmy założeń programu odtworzenia polskiej tradycji hodowli świń. W budżecie na 2024 rok nie znalazła się dotacja lub subwencja na pokrycie kosztów bioasekuracji. W 2024 roku w Polsce wciąż odnotowuje się ogniska ASF. Na tej podstawie oceniamy obietnicę jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!