Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły wydatki na sektor B+R w Polsce?

O ile wzrosły wydatki na sektor B+R w Polsce?

O ile wzrosły wydatki na sektor B+R w Polsce?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Premier Mateusz Morawiecki w swojej wypowiedzi odniósł się do ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w Polsce. Informują one o sytuacji sektora B+R w odniesieniu do nakładów wewnętrznych brutto (GERD).

Zgodnie z raportem GUS-u na rok 2018 w 2018 roku nakłady wewnętrzne brutto (GERD) na działalność badawczą i rozwojową (w skrócie B+R) w Polsce wyniosły 25,6 mld zł. Jest to w stosunku do 2017 roku wzrost o 5,07 mld zł czyli 24,6%. Wzrósł również procent nakładów na B+R w stosunku do PKB z 1,03% w 2017 roku do 1,21% w 2018 roku. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018
Liczba podmiotów w działalności B+R 4871 5102 5779
Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) w mln zł 17943 20578 25648
Relacja nakładów krajowych brutto na działalność B+R (GERD) do PKB 0,96% 1,03% 1,21%

 

Największe nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku przeznaczył sektor przedsiębiorstw (BERD) – 17 mld zł (wzrost o 27,7% w stosunku do 2017). Było to 66,1% nakładów krajowych brutto na B+R. Następnym w kolejności sektorem był szkolnictwa wyższego (HERD) – wyniósł 31,7% nakładów PKB, a następne sektory to: rządowy (GOVERD) -1,9% i prywatnych instytucji niekomercyjnych (PNPERD) – 0,3%. 

Głównymi sektorami finansującymi B+R były sektory przedsiębiorstw i rządowy. W przypadku dofinansowań na rok 2018 wyniosły odpowiednio 53,3% i 35,4%. Co ciekawe – w 2017 roku sektor przedsiębiorstw miał mniejszy udział o 0,9 p.p. – 52,4% a sektor rządowy większy o 2,9 p.p. – 38,3%. 

W związku z podaniem przez premiera dokładnych i poprawnych danych wypowiedź oceniamy jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!