Strona główna Wypowiedzi Jakie są najczęstsze przyczyny śmierci?

Jakie są najczęstsze przyczyny śmierci?

Jakie są najczęstsze przyczyny śmierci?

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

Dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to: choroby nowotworowe i choroby układu krążenia. Trzy czwarte Polaków odchodzi z tego świata ze względu na te dwa rodzaje chorób.

Expose premiera Mateusza Morawieckiego, 12.12.2017 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Expose premiera Mateusza Morawieckiego, 12.12.2017 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według informacji opublikowanych przez GUS w 2015 r. (str. 12), głównymi przyczynami śmierci w Polsce są właśnie choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, które stanowią ponad 70% przyczyn wszystkich zgonów. Ten sam raport podkreśla jednak, że w przypadku ponad 6% zgonów przyczyny nie zostały określone. W świetle dostępnych informacji, zaokrąglenie użyte przez premiera Morawieckiego jest jednak dopuszczalne.

Ponadto, w 2013 r. Światowa Organizacja Zdrowia wykluczyła Polskę z analiz porównawczych dotyczących przyczyn zgonów ze względu na wysoką (ponad 25%) obecność w aktach zgonów tzw. garbage codes, czyli kodów nieprecyzyjnie określających przyczynę śmierci.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to: choroby nowotworowe i choroby układu krążenia. Trzy czwarte Polaków odchodzi z tego świata ze względu na te dwa rodzaje chorób.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy