Czas czytania: około min.

Co sądzą Polacy o przyszłości swoich dzieci?

22.10.2019 godz. 15:13

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

15 października br., w siedzibie Fundacji Koerbera w Berlinie, został przedstawiony raport amerykańskiego instytutu Pew Research Center pt. “Europejska opinia publiczna 3 dekady po upadku komunizmu”. Analiza bazuje na ankietach przeprowadzonych zarówno telefonicznie, jak i twarzą twarz, na próbie 19 tys. osób z 14 państw Unii Europejskiej, Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Publikacja zajmuję się percepcją respondentów na szereg kwestii: oceną transformacji ustrojowej, poglądów na ustrój demokratyczny i partie polityczne,, poparcia dla Unii Europejskiej, równości płci, poszanowania dla mniejszości i obecnych narodowych warunków.

Mateusz Morawiecki przytoczył dane traktujące o ekonomicznym optymizmie wśród społeczeństwa co do przyszłego losu najmłodszych obywateli. Zgodnie z wypowiedzią premiera, Polska posiada trzeci najwyższy procent osób (57%) twierdzących, że ich dzieci będą bogatsze od nich (zaraz po Ukrainie i Litwie, odpowiednio 61 i 60 procent). Zachód Europy wypada w tej statystyce mniej korzystnie. Dla Francji wskaźnik ten wynosi jedynie 16% i jest najniższy wśród wszystkich badanych. W Wielkiej Brytanii wynosi on 22%, we Włoszech 23%, natomiast w Szwecji 40% – wszystkie wymienione kraje mają wskaźnik znacząco niższy od Polski.

Wszystkie informacje zawarte w wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego są zgodne z prawdą, więc oceniamy ją jako prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.