Strona główna Wypowiedzi Co sądzą Polacy o przyszłości swoich dzieci?

Co sądzą Polacy o przyszłości swoich dzieci?

Co sądzą Polacy o przyszłości swoich dzieci?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Według Pew Research Center  57 procent Polaków uważa, że ich dzieciom będzie żyło się bardziej dostatnie. To wynik zdecydowanie lepszy niż w społeczeństwach Francji, Włoch, Szwecji czy Wielkiej Brytanii.

Twitter, 20.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 20.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

15 października br., w siedzibie Fundacji Koerbera w Berlinie, został przedstawiony raport amerykańskiego instytutu Pew Research Center pt. “Europejska opinia publiczna 3 dekady po upadku komunizmu”. Analiza bazuje na ankietach przeprowadzonych zarówno telefonicznie, jak i twarzą twarz, na próbie 19 tys. osób z 14 państw Unii Europejskiej, Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Publikacja zajmuję się percepcją respondentów na szereg kwestii: oceną transformacji ustrojowej, poglądów na ustrój demokratyczny i partie polityczne,, poparcia dla Unii Europejskiej, równości płci, poszanowania dla mniejszości i obecnych narodowych warunków.

Mateusz Morawiecki przytoczył dane traktujące o ekonomicznym optymizmie wśród społeczeństwa co do przyszłego losu najmłodszych obywateli. Zgodnie z wypowiedzią premiera, Polska posiada trzeci najwyższy procent osób (57%) twierdzących, że ich dzieci będą bogatsze od nich (zaraz po Ukrainie i Litwie, odpowiednio 61 i 60 procent). Zachód Europy wypada w tej statystyce mniej korzystnie. Dla Francji wskaźnik ten wynosi jedynie 16% i jest najniższy wśród wszystkich badanych. W Wielkiej Brytanii wynosi on 22%, we Włoszech 23%, natomiast w Szwecji 40% – wszystkie wymienione kraje mają wskaźnik znacząco niższy od Polski.

Wszystkie informacje zawarte w wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego są zgodne z prawdą, więc oceniamy ją jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!