Strona główna Wypowiedzi Premier twierdzi, że nie doradzał Donaldowi Tuskowi. Sprawdzamy

Premier twierdzi, że nie doradzał Donaldowi Tuskowi. Sprawdzamy

Premier twierdzi, że nie doradzał Donaldowi Tuskowi. Sprawdzamy

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

„[…] nigdy nie byłem jego [czyli Donalda Tuska – przyp. Demagog] doradcą, byłem członkiem Rady Gospodarczej”.

Interia, 12.10.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Interia, 12.10.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Donald Tusk powołał Radę Gospodarczą zarządzeniem z 4 marca 2010 roku. Był to organ pomocniczy działający przy Prezesie Rady Ministrów, którego członków powoływał i odwoływał właśnie premier.
 • Rada Gospodarcza została powołana, aby doradzać premierowi. Członkowie Rady mieli za zadanie przekazywać premierowi swoje eksperckie, niezależne i obiektywne opinie na temat bieżących i planowanych działań rządu.
 • Mateusz Morawiecki był członkiem pierwszego składu Rady, jako prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Złożył rezygnację w lutym 2012 roku.
 • Chociaż obecny premier Morawiecki uważa, że nie doradzał Donaldowi Tuskowi, a jedynie był w Radzie Gospodarczej, mija się z prawdą. Członkostwo w Radzie wiązało się z doradzaniem premierowi. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrów została powołana 9 marca 2010 roku. Jak wskazano w zarządzeniu, na mocy którego powstała Rada, była ona organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. W jej skład weszli ekonomiści, naukowcy i praktycy biznesu, których zadaniem było udzielanie premierowi niezależnych i obiektywnych opinii na temat bieżących spraw.

Zarządzenie wydał Donald Tusk, który był premierem w latach 2007–2014. Z dokumentu wynika, że to właśnie do niego należało powoływanie i odwoływanie członków Rady Gospodarczej.

Mateusz Morawiecki w Radzie Gospodarczej

Obecny premier Mateusz Morawiecki w 2010 roku znalazł się w pierwszym składzie Rady Gospodarczej, jako prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Miał on status członka, którym był do lutego 2012 roku. Wówczas złożył rezygnację

W publikacjach na temat Rady Gospodarczej podkreślano (1, 2, 3, 4), że została ona powołana, aby przekazywać opinie i materiały informacyjne Donaldowi Tuskowi. Jej członkowie mieli na bieżąco recenzować działania rządu. A więc mieli de facto doradzać premierowi, przy którym zresztą Rada Gospodarcza działała.

Podczas oficjalnego powołania pierwszego składu Rady, jej ówczesny przewodniczący Jan Krzysztof Bielecki powiedział, że członkowie Rady są gotowi „służyć panu premierowi” swoją wiedzą ekonomiczną i społeczną. Potwierdził również, że członkowie mieli za zadanie regularnie spotykać się, by przygotowywać krótkie materiały informacyjne dla premiera.

Morawiecki zaprzecza, aby doradzał Tuskowi

W wywiadzie dla portalu Interia premier Morawiecki potwierdził, że był w Radzie Gospodarczej, ale stwierdził, że nie doradzał Donaldowi Tuskowi. Odpowiedział mu w ten sposób na słowa, które polityk opozycji wypowiedział podczas debaty wyborczej w TVP Info. –  Zastanawiam się, Mateusz, co się z tobą stało. Jak prosiłeś mnie o pracę, wyglądałeś na człowieka spokojnego i przyzwoitego – powiedział wtedy Donald Tusk.

Morawiecki odniósł się do tych słów w wywiadzie dla Interii: 

„Pan Tusk w jednym zdaniu powiedział dwa kłamstwa. Po pierwsze, nigdy nie byliśmy po imieniu, a po drugie nigdy nie byłem jego doradcą. Dwa kłamstwa w jednym krótkim zdaniu. Dlaczego mnie to nie dziwi”.

„[…] nigdy nie byłem jego [Donalda Tuska – przyp. Demagog] doradcą, byłem członkiem Rady Gospodarczej”.

Morawiecki mija się jednak z prawdą. Rada Gospodarcza była organem pomocniczym premiera, który powoływał i odwoływał jej członków. Osoby w Radzie miały za zadanie współpracować z Donaldem Tuskiem i dzielić się z nim swoją wiedzą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!