Strona główna Wypowiedzi Polska w rankingu jakości życia dla zagranicznych specjalistów

Polska w rankingu jakości życia dla zagranicznych specjalistów

Polska w rankingu jakości życia dla zagranicznych specjalistów

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Twitter, 8.07.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 8.07.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Brytyjski bank HSBC co roku zleca przeprowadzenie ankiety wśród “ekspatów” (z ang. expacts), czyli specjalistów, którzy podejmują pracę za granicą. Badania zostały zrealizowane przez organizację YouGov w 33 krajach. Pytania w ankiecie dotyczą obszarów wpływających na jakość życia w kraju pobytu, takich jak: otwartość społeczeństwa, satysfakcja, zdrowie psychiczne i fizyczne, zarobki, stabilność finansowa, równowaga między pracą a życiem prywatnym czy możliwości zawierania przyjaźni.

Polska w ogólnym zestawieniu z 2019 roku zajmuje 13. miejsce (w roku 2018 zajmowała 25.). Jest to pozycja wyższa niż państw takich jak Francja (17. miejsce), Szwecja (20. miejsce) czy USA (23. miejsce). Pierwsze trzy miejsca w tegorocznej ankiecie zajmują kolejno: Szwajcaria, Singapur i Kanada.

Najwyższą pozycję wśród wszystkich kategorii, drugą, Polska zajmuje w “satysfakcji”, najniższą natomiast, dwudziestą dziewiątą,  w “kulturalne, otwarte i życzliwe społeczności”. 

Po przytoczeniu wyników badania, na które powołuje się Morawiecki, jego wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!