Polska w rankingu jakości życia dla zagranicznych specjalistów

20.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Brytyjski bank HSBC co roku zleca przeprowadzenie ankiety wśród “ekspatów” (z ang. expacts), czyli specjalistów, którzy podejmują pracę za granicą. Badania zostały zrealizowane przez organizację YouGov w 33 krajach. Pytania w ankiecie dotyczą obszarów wpływających na jakość życia w kraju pobytu, takich jak: otwartość społeczeństwa, satysfakcja, zdrowie psychiczne i fizyczne, zarobki, stabilność finansowa, równowaga między pracą a życiem prywatnym czy możliwości zawierania przyjaźni.

Polska w ogólnym zestawieniu z 2019 roku zajmuje 13. miejsce (w roku 2018 zajmowała 25.). Jest to pozycja wyższa niż państw takich jak Francja (17. miejsce), Szwecja (20. miejsce) czy USA (23. miejsce). Pierwsze trzy miejsca w tegorocznej ankiecie zajmują kolejno: Szwajcaria, Singapur i Kanada.

Najwyższą pozycję wśród wszystkich kategorii, drugą, Polska zajmuje w “satysfakcji”, najniższą natomiast, dwudziestą dziewiątą,  w “kulturalne, otwarte i życzliwe społeczności”. 

Po przytoczeniu wyników badania, na które powołuje się Morawiecki, jego wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.