Strona główna Wypowiedzi O ile powiększyła się sieć dróg ekspresowych i autostrad w ostatnich 5 latach?

O ile powiększyła się sieć dróg ekspresowych i autostrad w ostatnich 5 latach?

O ile powiększyła się sieć dróg ekspresowych i autostrad w ostatnich 5 latach?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W ostatnich pięciu latach sieć dróg ekspresowych i autostrad powiększyła się o 40%.

Facebook, 16.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Facebook, 16.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W październiku 2015 roku łączna długość dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosiła 3 048,9 km, w tym 1 553,2 km autostrad i 1 495,7 km dróg ekspresowych.
 • Obecnie (stan na kwiecień 2021 roku) sieć dróg szybkiego ruchu wynosi 4 146,5 km, w tym 1 693,8 km autostrad i 2 452,7 km dróg ekspresowych.
 • Długość dróg szybkiego ruchu pomiędzy październikiem 2015 roku a kwietniem 2021 roku zwiększyła się o 36 proc., czyli o 4 punkty proc. mniej, niż twierdzi Mateusz Morawiecki, jednak wartość ta w przybliżeniu jest zgodna z prawdą.

Kontekst wypowiedzi

16 kwietnia 2021 roku premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystości podpisania umowy na budowę Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Inwestycja obejmie dwujezdniową drogę ekspresową o długości 32,7 km i obwodnicę Żukowa o długości 6,6 km. Wartość projektu została przewidziana na 1,96 mld zł. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Przy okazji podpisania umowy na profilu premiera na Facebooku pojawił się post podsumowujący działania władz w zakresie budowy dróg krajowych. Według Mateusza Morawieckiego w ciągu pięciu lat sieć dróg ekspresowych i autostrad zwiększyła się o 40 proc. Sprawdźmy, co na ten temat mówią dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Drogi szybkiego ruchu pięć lat temu i obecnie

Drogi w Polsce dzielą się na drogi publiczne i drogi wewnętrzne. W ramach pierwszej kategorii wymieniamy: drogi gminne, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie oraz drogi krajowe. Te ostatnie dzielą się na: autostrady (symbol A), drogi ekspresowe (S) i drogi główne ruchu przyspieszonego (GP). Drogi krajowe jako jedyne zarządzane są przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pozostałe drogi – przez szczebel samorządowy, tj. odpowiednio przez rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw.

Autostrady i drogi ekspresowe są zbiorczo określane mianem „dróg szybkiego ruchu”. Dane dotyczące ich długości są publikowane przez GDDKiA. Dzięki narzędziu Wayback Machine, które umożliwia dotarcie do zarchiwizowanych stron, udało nam się ustalić długość sieci dróg szybkiego ruchu w momencie przejęcia władzy przez PiS, a także równo pięć lat temu. I tak, w październiku 2015 roku łączna długość dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosiła 3 048,9 km, w tym:

 • 1 553,2 km autostrad,
 • 1 495,7 km dróg ekspresowych.

Do 30 marca 2016 roku przybyły niecałe 2 km dróg szybkiego ruchu. Ich łączna długość przed pięcioma laty wynosiła 3 050,6 km, w tym:

 • 1553,2 km autostrad,
 • 1497,4 km dróg ekspresowych.

Obecnie (stan na kwiecień 2021 roku) sieć dróg szybkiego ruchu wynosi 4 146,5 km, w tym:

 • 1 693,8 km autostrad,
 • 2 452,7 km dróg ekspresowych.

Długość dróg szybkiego ruchu pomiędzy październikiem 2015 roku a kwietniem 2021 roku zwiększyła się o 36 proc., czyli o 4 punkty proc. mniej, niż twierdzi Mateusz Morawiecki. Na ten wzrost wpływ miały przede wszystkim drogi ekspresowe, których długość od 2016 roku zwiększyła się o około 63 proc. Biorąc pod uwagę autostrady, wzrost ich łącznej długości wyniósł w tym czasie zaledwie 9 proc. W kolejnych latach rządów PiS sieć polskich dróg szybkiego ruchu wynosiła (ostatnie dostępne dane dla każdego roku):

 • 2016 roku (stan na grudzień): 3 129,1 km (1 631,7 km autostrad, 1 497,4 km dróg ekspresowych),
 • 2017 roku (stan na listopad): 3 301,3 km (1 627,3 km autostrad, 1 674 km dróg ekspresowych),
 • 2018 roku (stan na grudzień): 3 695,7 km (1 638,45 km autostrad, 2 057,2 km dróg ekspresowych),
 • 2019 roku (stan na wrzesień): 3 836,3 km (1 671,5 km autostrad, 2 164,8 km dróg ekspresowych),
 • 2020 roku (stan na listopad): 4 146,5 km (1 693,8 km autostrad, 2 452,7 km dróg ekspresowych) – te same wartości widnieją na stronie GDDKiA również obecnie.

Widzimy zatem, że z roku na rok w Polsce przybywa około 200-300 km dróg szybkiego ruchu. Należy również pamiętać, że nie wszystkie oddane do użytku po 2015 roku drogi to zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie realizowane inwestycje na drogach krajowych prowadzone są w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, który został zatwierdzony 8 września 2015 roku, a zatem jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z danymi GDDKiA program, którego wartość wynosi 107 mld zł, zakłada budowę około 4 000 km dróg szybkiego ruchu, w tym:

• 168,6 km autostrad,
• 3 832,6 km dróg ekspresowych,
• 56 obwodnic (w tym 12 klasy S).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!