Strona główna Obietnice wyborcze Gazociąg do Norwegii

Gazociąg do Norwegii

Gazociąg do Norwegii

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Innym celem, aktualnym 10 lat temu i aktualnym cały czas, jest dzisiaj budowa połączeń gazowych do Norwegii.

Exposé premiera Mateusza Morawieckiego, 12.12.2017 r.

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Exposé premiera Mateusza Morawieckiego, 12.12.2017 r.

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Pierwsze pomysły budowy połączenia gazowego, dzięki któremu można przesyłać gaz z Norwegii do Polski sięgają aż 2001 roku i rządów Jerzego Buzka. 24 marca 2001 r. w Norwegii prezesi trzech firm gazowniczych: duńskiego DONG, norweskiego STATOIL oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. podpisali protokół o wspólnej realizacji dostaw duńskiego i norweskiego gazu do Polski oraz budowy gazociągu BalticPipe.

3 września 2001 r. w Oslo przedstawiciele Zarządów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow- nictwa S.A. oraz firm norweskich, m.in. Statoil ASA, podpisali długoletni kontrakt handlowy na dostawy gazu. Kontrakt dotyczył dostaw 74 mld m3 gazu ziemnego do Polski w latach 2008-2024.

2 lata później, za rządów Leszka Millera, doszło do anulowania polsko-norweskiego porozumienia. W komunikacie zaznaczono, że “firma STATOIL planowała realizować dostawy do Polski łącznie z dostawami gazu do krajów skandynawskich. Wobec braku możliwości realizacji sprzedaży gazu na rynki skandynawskie (…) oraz braku możliwości ulokowania na rynku polskim dodatkowej ilości ok. 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, nie zostały spełnione założenia ekonomiczne przedsięwzięcia.” Do idei Korytarza Bałtyckiego powrócono w 2007 roku. 2 maja 2007 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy PGNiG SA oraz Energinet.dk, którego celem była realizacja projektu bezpośredniego gazociągu pomiędzy Polską i Danią. Został on jednak zawieszony w dniu 29 kwietnia 2009 r. przez uczestników konsorcjum. Decyzję uzasadniono zmianą warunków makroekonomicznych oraz bra- kiem możliwości zapewnienia dostaw surowca, który miał być transportowany tym gazociągiem. Do intensyfikacji prac nad projektem Baltic Pipe doszło w wyniku działań ze strony Federacji Rosyjskiej. Polska uznała za zagrażające swojemu bezpieczeństwu, także energetycznemu, aneksję Krymu, rosyjskie zaangażowanie w wojnę na Donbasie, a także projekt budowy gazociągu Nord Stream 2.

Projekt Baltic Pipe składa się z 5 komponentów:·

  • Gazociągu na dnie Morza Północnego,
  • Rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego,
  • Tłoczni gazu w Danii,
  • Gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego,
  • Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego.

Baltic Pipe będzie przebiegał przez terytoria trzech krajów – Danii, Szwecji oraz Polski. Rurociąg umożliwi dostawy gazu ziemnego z Norwegii, przez Danię, do Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, jak również dostawy gazu z kierunku Polski do Danii i Szwecji. Głównymi celami projektu Baltic Pipe jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie i zwiększenie konkurencji pomiędzy dostawcami gazu.

20 czerwca 2018 r. poinformowano, że GAZ-SYSTEM zaakceptował wariant trasy gazociągu pod- morskiego. Rekomendowana trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną.

30 listopada 2018 r. operatorzy systemów przesyłowych Polski i Danii – GAZ-SYSTEM i Energinet – podjęli pozytywne decyzje inwestycyjne i zgodzili się wspólnie zrealizować projekt Baltic Pipe, zobowiązując się do budowy gazociągu o łącznej długości 900 km na lądzie i na dnie morza.

15 kwietnia 2019, w Brukseli, odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy GAZ-SYSTEM i unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) na dofinansowanie budowy Baltic Pipe. Wsparcie finansowe popłynie z instrumentu „Łącząc Europę” i wyniesie maksymalnie 215 mln euro. Była to już czwarta transza dofinansowania z Komisji Europejskiej, wcześniej projekt dostał wsparcie na realizację prac projektowych (2017 i 2018) oraz studium wykonalności (2015). Łączne dotychczasowe dofinansowanie wynosi maksymalnie 266,8 mln euro.

Projekt jest obecnie na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Decyzje zostały już wydane dla: gazociągu na odcinku Goleniów-Lwówek (na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego), wyjścia na ląd w Daniiodcinku łączącego jego części podmorskiej z polskim Krajowym Systemem Przesyłowym (w województwie zachodniopomorskim). Ponadto wszystkie tłocznie po polskiej stronie otrzymały już decyzje lokalizacyjne.

14 sierpnia 2019 r. podpisano umowę z firmą Solar Turbines na dostawę i serwis agregatów sprężarkowych do inwestycji. Kontrakt opiewający na kwotę 550 mln zł jest pierwszą umową na do- stawę inwestorską w ramach Programu Baltic Pipe.

Początek przesyłu gazu przez rurociąg Baltic Pipe planowany jest na październik 2022 r.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!