Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 36.] Ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców

[Konkret 36.] Ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców

[Konkret 36.] Ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Ograniczymy czas kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku. Urzędy Skarbowe nie będą w nieskończoność przedłużać kontroli.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

12 dni kontroli ciągle obowiązuje

Obecnie zgodnie z Prawem przedsiębiorców (art. 55) czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym w przypadku mikroprzedsiębiorcy wynosi 12 dni. Według ustawowej definicji mowa tu o przedsiębiorcy zatrudniającym mniej niż 10 pracowników i osiągającego dochód poniżej 2 mln euro w ciągu roku (art. 7 ust. 1 pkt 1).

Nie znaleźliśmy żadnego projektu ustawy lub zapowiedzi związanych ze zmianą tego przepisu. Mikroprzedsiębiorcy ciągle muszą być gotowi na 12 dni kontroli.

W związku z tym obietnicę uznajemy za niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!