Strona główna Obietnice wyborcze Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu

Konstytucja Biznesu

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

Sercem naszej filozofii gospodarczej są mikro, małe i średnie firmy, które dają utrzymanie milionów Polaków. Dla małych i średnich przedsiębiorców mam ważne przesłanie: wszyscy uczciwi przedsiębiorcy mogą oczekiwać dbałości o otoczenie prawne, a jednocześnie równych zasad konkurencji. Wkrótce zostanie przedstawiony cały pakiet ustaw upraszczających życie gospodarcze, z Konstytucją Biznesu na czele.

Exposé Mateusza Morawieckiego, 12.12.2017

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Exposé Mateusza Morawieckiego, 12.12.2017

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego exposé zapowiedział przedstawienie pakietu ustaw upraszczających życie gospodarcze pod nazwą „Konstytucja Biznesu”. Prace nad zmianami rozpoczęły się już wcześniej, gdy Mateusz Morawiecki był Ministrem Rozwoju w rządzie Beaty Szydło. Zarządzeniem z dnia 16 marca 2016 r. powołał Zespół do opracowania projektu „Konstytucji Biznesu”. Do zadań Zespołu należało wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Głównym celem tych działań było zastąpienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego. W związku z wejściem w życie pakietu ustaw, 30 kwietnia 2018 r., Zespół uległ rozwiązaniu. Na „Konstytucję Biznesu” składają się następujące ustawy uchwalone przez Sejm 6 marca 2018 r.:

Wśród zmian związanych z tymi ustawami, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wymienia m.in.:

  • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.
  • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.
  • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców. W czerwcu 2018 r. premier na rzecznika powołał Adama Abramowicza. Do 27 lipca 2019 złożył on 15 wniosków o objaśnienia, z czego na 9 dostał odpowiedź.
  • Wprowadzenie działalności nierejestrowej. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm. Początkujący przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności.
  • Uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej. Pozostały trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności
  • Stopniowa likwidacja REGON. Podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP.

Zmiany wprowadzone przez „Konstytucję Biznesu” negatywnie oceniło Forum Obywatelskiego Rozwoju. Analiza FOR wskazuje, że pakiet ustaw w rzeczywistości nie wprowadza żadnych istotnych zmian dla polskich przedsiębiorców, a wszystkie zasady ogólne, jakie zapisano w „Konstytucji Biznesu”, tak naprawdę obowiązywały już wcześniej. FOR zarzuca „Konstytucji Biznesu” iluzoryczne ograniczenie kontroli działalności gospodarczej ze względu na dużą liczbę wyjątków w prawie. FOR podkreśla, że korzystne zmiany dla przedsiębiorców można było osiągnąć przez samą nowelizację obowiązującej wcześniej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 30 marca 2019 r. podsumowało pierwszy rok obowiązywania „Konstytucji Biznesu”. Według szacunków Ministerstwa do końca marca br. ok. 74% uprawnionych przedsiębiorców (tj. ok. 182,5 tys. spośród 246,5 tys.) skorzystało z ulgi na start. Co więcej, między 30 kwietnia 2018 roku a 22 kwietnia 2019 roku do CEIDG złożono prawie 323 tys. wniosków o rozpoczęcie działalności (ponad 900 dziennie). Stanowi to wzrost o 4 p. proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Dodatkowo miał wzrosnąć stopień przeżywalności firm. Od czasu wejścia w życie Konstytucji Biznesu liczba wniosków o wykreślenie firmy z CEIDG spadła o ponad 7% (w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy