Strona główna Wypowiedzi Ile obiektów sportowych dostało rządowe dofinansowanie?

Ile obiektów sportowych dostało rządowe dofinansowanie?

Ile obiektów sportowych dostało rządowe dofinansowanie?

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

Zainwestowaliśmy w 4 lata w 6 tys. obiektów sportowych.

Expose, 19.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Expose, 19.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki z sierpnia 2019 r. czytamy, że w latach 2016-2019 na infrastrukturę sportową przeznaczono około 2,3 mld zł, co ma przełożyć się na wybudowanie 6 tys. obiektów tego typu w całym kraju. W tym samym materiale ogłoszono, że dofinansowanych przez Ministerstwo jest już 5 856 obiektów, co możliwe było dzięki podpisaniu 3 032 umów.

Liczby te są zgodne ze stanem na 5 sierpnia 2019 r. Natomiast dwa miesiące później na stronie internetowej Ministerstwa ukazała się zaktualizowana lista umów o dofinansowanie inwestycji w obiekty sportowe w latach 2016-2019 ze stanem na 8 października. Figuruje na niej 3 176 pozycji, a zatem o 144 więcej, niż głosił poprzedni komunikat. Co prawda w dokumencie nie znajduje się wyszczególnienie, na ile konkretnie obiektów przekłada się taka ilość umów, jednak najprawdopodobniej liczba ta zbliża się do 6 tys. albo je już nawet przekroczyła.

Oznacza to, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wywiązuje się z zobowiązania dążenia do osiągnięcia liczby 6 tys. obiektów sportowych i jest bardzo bliskie pełnego osiągnięcia tego celu jeszcze w bieżącym roku. Wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego oceniamy zatem jako prawdę.

Jak podaje Ministerstwo, rozwój nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej to jeden z priorytetów tej instytucji. W ramach przeznaczonej na ten cel kwoty zaplanowano budowę m.in.:

 • 2950 Otwartych Stref Aktywności,
 • 65 krytych pływalni,
 • 208 hal sportowych (przyszkolnych oraz miejskich),
 • 330 przyszkolnych sal gimnastycznych,
 • 117 stadionów lekkoatletycznych,
 • 401 innych obiektów lekkoatletycznych,
 • 384 boiska piłkarskie,
 • 749 boisk wielofunkcyjnych.

W 2019 r. nabory prowadzone były w ramach:

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy