Strona główna Wypowiedzi Czy w Polsce jest jeden z najniższych klinów podatkowych w UE?

Czy w Polsce jest jeden z najniższych klinów podatkowych w UE?

Czy w Polsce jest jeden z najniższych klinów podatkowych w UE?

Mateusz Morawiecki

Polska jeśli chodzi o klin podatkowy ma jeden z niższych w Unii Europejskiej.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 21.12.2016 r.

Klin podatkowy jest różnicą między całkowitym kosztem pracy ponoszonym przez pracodawcę a wynagrodzeniem netto zatrudnionego. W analizach porównawczych przedstawia się go jako wskaźnik procentowy, stanowiący relację tej różnicy do całkowitych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę. Pojęcie klina podatkowego w odniesieniu do opodatkowania pracy zostało upowszechnione przez OECD w publikowanych przez nią statystykach i opracowaniach analitycznych.

Raport Taxing Wages 2016 opracowany przez OECD, wskazuje że średnia wysokość klina podatkowego w krajach OECD w 2015 roku wynosiła odpowiednio 35,9%. W Polsce klin był mniejszy od średniej i wyniósł 34,7% . Wśród krajów OECD stanowiło to 14. miejsce na 34 państw, to samo miejsce Polska zajmowała w 2014 roku. Najmniejszymi wskaźnikami klina szczyci się Chile z zaledwie 7% oraz Nowa Zelandia w której klin wyniósł 17,6%.

W Unii Europejskiej mniejszy klin od Polski posiada Bułgaria, gdzie wynosi on 33,6%, Wielka Brytania – 31,1%, Irlandia – 28,2% oraz Malta – 25,3%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy