Czas czytania: około min.

Czy w Polsce jest jeden z najniższych klinów podatkowych w UE?

22.12.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Klin podatkowy jest różnicą między całkowitym kosztem pracy ponoszonym przez pracodawcę a wynagrodzeniem netto zatrudnionego. W analizach porównawczych przedstawia się go jako wskaźnik procentowy, stanowiący relację tej różnicy do całkowitych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę. Pojęcie klina podatkowego w odniesieniu do opodatkowania pracy zostało upowszechnione przez OECD w publikowanych przez nią statystykach i opracowaniach analitycznych.

Raport Taxing Wages 2016 opracowany przez OECD, wskazuje że średnia wysokość klina podatkowego w krajach OECD w 2015 roku wynosiła odpowiednio 35,9%. W Polsce klin był mniejszy od średniej i wyniósł 34,7% . Wśród krajów OECD stanowiło to 14. miejsce na 34 państw, to samo miejsce Polska zajmowała w 2014 roku. Najmniejszymi wskaźnikami klina szczyci się Chile z zaledwie 7% oraz Nowa Zelandia w której klin wyniósł 17,6%.

W Unii Europejskiej mniejszy klin od Polski posiada Bułgaria, gdzie wynosi on 33,6%, Wielka Brytania – 31,1%, Irlandia – 28,2% oraz Malta – 25,3%.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.