Strona główna Wypowiedzi Czy ryzyko finansów publicznych w Polsce jest jednym z najniższych w UE?

Czy ryzyko finansów publicznych w Polsce jest jednym z najniższych w UE?

Czy ryzyko finansów publicznych w Polsce jest jednym z najniższych w UE?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Polska z jedną z najwyższych wiarygodności finansowych i z jednym z najniższych ryzyk według Komisji Europejskiej. Właściwie, jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na zielono.

Konferencja prasowa, 09.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 09.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z najnowszym raportem Komisji Europejskiej Polska jest jednym z czterech państw o najniższym poziomie ryzyka dotyczącego stabilności finansów publicznych.
  • Polska jako jedyne państwo UE została zaklasyfikowana we wszystkich kategoriach oceny jako kraj niskiego ryzyka fiskalnego.

Kontekst wypowiedzi

9 lutego br. odbyła się konferencji prasowa Mateusza Morawieckiego dotycząca początku nowego roku budżetowego oraz zapowiedzi obejmujących plan odrodzenia ekonomicznego po pandemii. Premier wspomniał, że według Komisji Europejskiej Polska jest jednym z państw o najwyższej wiarygodności finansowej i najniższym ryzyku gospodarczym. Polska ma być przy tym jedynym krajem, którego wszystkie parametry miały zostać zaznaczone przez Komisję Europejską „na zielono”, co ma oznaczać dobry stan finansów publicznych.

Raport Komisji Europejskiej

Na początku lutego KE opublikowała raport „Debt Sustainability Monitor 2020” (Monitor Stabilności Zadłużenia 2020), w którym dokonała oceny stabilności fiskalnej państw członkowskich Unii Europejskiej. Na stronie 13 dokumentu możemy znaleźć tabelę dotyczącą stabilności budżetowej poszczególnych krajów. Polska została zaklasyfikowana do grupy najniższego ryzyka zarówno w ramach trzech kategorii poświęconych ocenie ryzyka (w krótkiej, średniej oraz długiej perspektywie czasowej), jak i w przypadku trzech kategorii poświęconych ocenie ogólnej. Identyczny rezultat odnotowały jeszcze trzy państwa: Dania, Estonia oraz Litwa. Do państw o największym ryzyku zaliczono: Belgię, Rumunię oraz Słowację.

Źródło: KE

W raporcie KE znajdziemy jeszcze jedną tabelę dotycząca interesującego nas zagadnienia (s. 14). Polska jako jedyne państwo UE w każdej z wymienionych kategorii fiskalnych została oznaczona na zielono. Jak tłumaczył ekonomista PKO Banku Polskiego Marcin Czaplicki:

„Przy dobrej trajektorii zadłużenia państwo oznaczane jest na zielono, natomiast w sytuacji, gdy wysokość zaciągniętego długu publicznego może stanowić zagrożenie dla stabilności finansów danego kraju, oznacza się na żółto lub czerwono. W najnowszym raporcie KE Polska jest jedynym krajem członkowskim, który we wszystkich scenariuszach bazowych, nawet tych stresowych, oznaczony został na zielono”.

Źródło: KE

Należy pamiętać, że raporty KE w zakresie oceny ryzyka finansów państw członkowskich są wydawane cyklicznie. W ubiegłorocznej wersji Polska również została zaklasyfikowana do państw o najniższym poziomie ryzyka. Wówczas grupa krajów oznaczonych na zielono liczyła siedem państw. Niepojący może być jednak fakt, że w najnowszej edycji raportu 11 państw uznaje się za zagrożone na polu fiskalnym w perspektywie krótkoterminowej. Jeszcze rok temu żaden kraj nie został umiejscowiony w tej rubryce. Główną przyczyną takiego stanu jest pandemia COVID-19, która odbiła się znacząco na stanie gospodarki państw członkowskich. Te w reakcji na kryzys często decydowały się na zaciąganie zadłużenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!