Czas czytania: około min.

Mateusz Morawiecki o pomocy dla Syrii

02.10.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

19 września 2017 roku Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił, że Polska, Włochy, Luksemburg, Słowacja i Słowenia jako pierwsze kraje członkowskie UE udzielą wsparcia na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego. Spośród nich Polska zadeklarowała wsparcie w wysokości 50 mln euro, Włochy 45 mln, Słowacja 2 mln, Słowenia 500 tys., a Luksemburg 400 tysięcy euro. Tym samym Polska jak do tej pory zadeklarowała największe wsparcie spośród krajów UE.

Inicjatywa Wzmocnienia Gospodarczego powstała pod koniec 2016 roku i jest prowadzona przez Europejski Bank Inwestycyjny. Jest to program inwestycyjny, mający na celu wsparcie finansowe krajów Południowego Sąsiedztwa i Zachodnich Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego. W ramach programu EBI ma zwiększyć do roku 2020 wsparcie w tych krajach, finansując inwestycje o wartości ok. 15 mld euro.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier

 

Kilka dni temu udzieliliśmy wsparcia w wysokości 50 mln euro na pomoc uchodźcom na miejscu. To (…) kwota, najwyższa zadeklarowana ze wszystkich krajów UE.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.