Strona główna Wypowiedzi Mateusz Morawiecki o pomocy dla Syrii

Mateusz Morawiecki o pomocy dla Syrii

Mateusz Morawiecki o pomocy dla Syrii

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Kilka dni temu udzieliliśmy wsparcia w wysokości 50 mln euro na pomoc uchodźcom na miejscu. To (…) kwota, najwyższa zadeklarowana ze wszystkich krajów UE.

300Polityka, 1.10.2017 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

300Polityka, 1.10.2017 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

19 września 2017 roku Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił, że Polska, Włochy, Luksemburg, Słowacja i Słowenia jako pierwsze kraje członkowskie UE udzielą wsparcia na rzecz Inicjatywy Wzmocnienia Gospodarczego. Spośród nich Polska zadeklarowała wsparcie w wysokości 50 mln euro, Włochy 45 mln, Słowacja 2 mln, Słowenia 500 tys., a Luksemburg 400 tysięcy euro. Tym samym Polska jak do tej pory zadeklarowała największe wsparcie spośród krajów UE.

Inicjatywa Wzmocnienia Gospodarczego powstała pod koniec 2016 roku i jest prowadzona przez Europejski Bank Inwestycyjny. Jest to program inwestycyjny, mający na celu wsparcie finansowe krajów Południowego Sąsiedztwa i Zachodnich Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego. W ramach programu EBI ma zwiększyć do roku 2020 wsparcie w tych krajach, finansując inwestycje o wartości ok. 15 mld euro.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier

 

Kilka dni temu udzieliliśmy wsparcia w wysokości 50 mln euro na pomoc uchodźcom na miejscu. To (…) kwota, najwyższa zadeklarowana ze wszystkich krajów UE.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!