Strona główna Obietnice wyborcze 100 tys. mieszkań w budowie w 2019 r. w ramach programu “Mieszkanie +

100 tys. mieszkań w budowie w 2019 r. w ramach programu “Mieszkanie +

100 tys. mieszkań w budowie w 2019 r. w ramach programu “Mieszkanie +

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W 2019 r. ma być w budowie 100 tys. mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

Mateusz Morawiecki – Wystąpienie Premiera na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, 18.04.2018 r.

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Mateusz Morawiecki – Wystąpienie Premiera na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, 18.04.2018 r.

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

W swoim przemówieniu 14 kwietnia 2018 r. podczas konwencji “Polska jest jedna” Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki wymieniał szereg projektów naprawczych dla Polski. Wśród nich znalazł się program “Mieszkanie+”, w ramach którego szef rządu zobowiązał się, że “w 2019 r. (…) ma być w budowie 100 tys. mieszkań z tego programu”. 10 października 2018 r. wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń podczas konferencji prasowej poinformował o możliwości wypełnienia zobowiązania premiera.

20 lipca 2017 r. Sejm uchwalił Ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, którego celem jest zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zwiększenie ilości gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Ustawa określa zasady bezpłatnego przekazywania do KZM nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, w tym nieruchomości zarządzane przez Lasy Państwowe i powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego. Zadaniem KZN ma być także nadzorowanie najmu, w tym wysokości czynszu, które nie przekroczą kwot wskazanych w przepisach.

Ustawę tę znowelizowała Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, z czego najważniejsze to:

 • usprawnienie procesu przekazywania gruntów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic- twa i Agencję Mienia Wojskowego oraz zwolnienie z tego obowiązku Lasów Państwowych;
 • potencjalne zwiększenie liczby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, poprzez włączenie w program nowych podmiotów (spółek ze 100% udziałem Skarbu Państwa, takie, w których te spółki mają 100% i instytucji badawczych), udostępniających KZM swoje bazy nieruchomości;
 • wypłacanie 100% rynkowej ceny Skarbu Państwa oraz 90% ceny rynkowej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa i Agencji Mienia Wojskowego za przekazanie do KZM nieruchomości;
 • możliwość budowy mieszkań w formie partnerstwa publiczno-

komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wiceminister Artur Soboń podkreślił, że „nowelizacja ustawy o KZN daje gwarancję na realizację 100 tys. mieszkań, o których mówił premier”. W podsumowaniu działalności Krajowego Zasobu Nieruchomości z 18 marca 2019 r. znajduje się informacja o szacunkowej liczbie 62 345 mieszkań, mogących powstać na gruntach włączonych i przekazywanych Zasobowi. W wywiadzie udzielonym 27 sierpnia 2019 r. stacji TVN24 premier Morawiecki tłumaczył się ze swojego zobowiązania , argumentując, że dzięki wdrożonym przez rząd działaniom, w 2019 r. prawdo- podobnie na rynku pojawi się 200 tys. nowych mieszkań. Premier podkreślił przy tym, że w zeszłym roku wybudowano 185-187 tys. mieszkań, podczas gdy 4-5 lat temu było to 147 tys. Premier poinformował także, że w ramach programu co najmniej 38 tys. mieszkań jest na różnych etapach budowy i że czas budowy całego osiedla to 4 lata.

Przytoczone przez premiera dane, dotyczące ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytku, są zgodne ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego na temat budownictwa, według których oddano do użytkowania:

 • 2014 : 143 166 mieszkań;
 • 2015 : 147 711 mieszkań;
 • 2016 : 163 325 mieszkań;
 • 2017 : 178 342 mieszkania;
 • 2018 (szacunkowo): 184 783 mieszkania;
 • styczniu-lipcu 2019 (szacunkowo): 110 247 mieszkań.

Liczba mieszkań oddanych do użytku rośnie od 2014 r. Dane te dotyczą jednak wszystkich mieszkań, nie tylko wybudowanych w ramach programu. Działania komercyjne w ramach programu „Mieszka- nie+” prowadzi spółka PFR Nieruchomości S.A., która zarządza środkami funduszy inwestycyjnych. Z informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że dotychczas zakończono budowę 867 mieszkań zlokalizowanych:

 • w Białej Podlaskiej 186 lokali przy Jana III Sobieskiego;
 • w Gdyni 172 lokale przy Puszczyka;
 • w gminie Jarocin 258 lokali:
 • 96 lokali w Siedleminie przy Głównej;
 • 120 lokali w Jarocinie przy Siedlemińskiej;
 • 42 lokale w Jarocinie przy Leszczyce;
 • w Kępnie 36 lokali przy Przemysłowej;
 • w Wałbrzychu: 215 lokali przy Husarskiej.

W trakcie budowy są 663 mieszkania w następujących lokalizacjach:

 • Jarocin: 108 lokali przy Siedlemińskej (zakładany termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2020 r.);
 • Katowice: 513 lokali przy Górniczego Dorobku (zakładany termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2020 r.);
 • Kępice: 42 lokale przy ul. Niepodległości (zakładany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2019 r.).

Od momentu rozpoczęcia I edycji programu na przełomie 2015 i 2016 r. do dnia 30 czerwca br. zakwalifikowano 146 wniosków obejmujących łącznie budowę 7 004 mieszkań na wynajem. Natomiast liczba zakończonych inwestycji to 2 056.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!