Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 90.] Uwolnienie państwowych gruntów pod budowę mieszkań

[Konkret 90.] Uwolnienie państwowych gruntów pod budowę mieszkań

[Konkret 90.] Uwolnienie państwowych gruntów pod budowę mieszkań

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Aby mieszkań w Polsce powstawało więcej uwolnimy grunty spółek skarbu państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a zwłaszcza te, które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Programu PiS, który okazał się katastrofą.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Czym jest KZN?

W 2022 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli o funkcjonowaniu programu Mieszkanie Plus. NIK krytycznie wyraził się o programie, określając go mianem „fiaska”. W raporcie kontrolerzy wspominają również o utworzonym za poprzedniej władzy Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jego zadaniem było zwiększenie podaży dostępnych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

Planowo KZN miał pozyskiwać tereny pod budowę mieszkań. NIK wspomina jednak o niskiej skuteczności KZN w przejmowaniu nieruchomości oraz o tym, że agencje państwowe i spółki Skarbu Państwa nie wykazywały zainteresowania przekazywaniem działek pod KZN.

Co więcej, jak czytamy we wnioskach z kontroli, „Krajowy Zasób Nieruchomości przez blisko trzy lata nie przeznaczył żadnej nieruchomości z Zasobu na cele budownictwa mieszkaniowego lub na realizację uzbrojenia technicznego gruntów”.

Brak zmian za nowej władzy

Nie znaleźliśmy żadnych dokumentów, aktów prawnych lub ich projektów, które świadczyłby o tym, że prace nad tym rozwiązaniem zostały rozpoczęte. W związku z tym obietnicę oceniamy jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!