Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce?

Ile wynosi moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce?

Ile wynosi moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce?

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

Całkowita moc słonecznej energii w Polsce to 4,1 GW, co oznacza wzrost o 250 proc. rok do roku.

COP26 Glasgow, 1.11.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

COP26 Glasgow, 1.11.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Aktualnych danych dotyczących mocy polskich instalacji fotowoltaicznych dostarcza Agencja Rynku Energii (ARE). W jej statystykach znajdziemy dwa rodzaje pomiarów mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym energię słoneczną: moce osiągalne i moce zainstalowane.
 • W sierpniu br. (najnowsze dostępne dane) zarówno moce osiągalne elektrowni fotowoltaicznych, jak i ich moce zainstalowane wynosiły ok. 5,9 GW (gigawatów). W stosunku do analogicznego okresu przed rokiem (ok. 2,9 GW) we wspomnianych instalacjach nastąpił wzrost mocy o ok. 107 proc.
 • Mateusz Morawiecki powołał się na nieaktualne dane. Moc, o której wspomniał szef rządu, polskie instalacje fotowoltaiczne osiągały w styczniu br. Poza tym wzrost mocy z fotowoltaiki był mniejszy, niż zasugerował premier. W związku z tym jego wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

Kontekst wypowiedzi

31 października w Glasgow rozpoczął się szczyt klimatyczny COP26 organizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie ma na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu. W poniedziałek wieczorem podczas sesji plenarnej przemówienie wygłosił premier Polski Mateusz Morawiecki.

Szef rządu mówił o trzech kluczowych elementach transformacji klimatycznej: tworzeniu lepiej płatnych miejsc pracy i wyrównywaniu nierówności społecznych, czystym środowisku, a także inwestycjach w tanią energię. W odniesieniu do ostatniego punktu Morawiecki wskazał, że w ostatnich latach Polska inwestuje szczególnie dużo w fotowoltaikę, dzięki czemu obecna całkowita moc energii słonecznej produkowanej w Polsce to 4,1 GW. Według premiera oznacza to wzrost o 250 proc. rok do roku.

Moc polskiej fotowoltaiki jest o wiele większa, niż twierdzi premier Morawiecki

Energia słoneczna jest jednym z typów odnawialnych źródeł energii (OZE), które bazują na naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych zasobach. Ponieważ pozyskiwanie ich gwarantuje bezemisyjną produkcję energii elektrycznej czy cieplnej, są one przyjazne dla środowiska. Inne popularne odnawialne źródła energii to:

 • energia wiatrowa,
 • energia wodna,
 • energia biomasy,
 • energia geotermalna.

Aktualnych danych dotyczących mocy polskich instalacji fotowoltaicznych dostarcza Agencja Rynku Energii (ARE), instytucja powołana w celu prowadzenia badań statystycznych i analiz systemowych, w tym symulacji ekonomicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej. W statystykach ARE znajdziemy dwa rodzaje pomiarów mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii: moce osiągalne i moce zainstalowane.

Pierwszy typ to maksymalna trwała moc, z jaką urządzenia mogą pracować przy ich dobrym stanie technicznym i w normalnych warunkach eksploatacji. Z kolei moc zainstalowana to moc pośrednio lub bezpośrednio wskazana przez producenta na tabliczce znamionowej generatora przy danym urządzeniu.

W 2019 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przedstawił stanowisko w sprawie interpretacji pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej, z którego wynika, że moc zainstalowana i moc osiągalna generatora nie są pojęciem tożsamym. O tym, jak prezentują się ogólne dane dotyczące mocy osiągalnych i zainstalowanych polskich OZE, pisaliśmy niedawno w analizie wypowiedzi Krzysztofa Brejzy.

Według ARE moce osiągalne i zainstalowane polskich instalacji fotowoltaicznych są niemalże takie same. W sierpniu 2021 roku wynosiły one ok. 5,970 gigawatów (GW). To o prawie 2 GW więcej, niż stwierdził premier Morawiecki podczas szczytu COP26.

W sierpniu 2020 roku moc polskich instalacji czerpiących energię ze słońca wynosiła ok. 2,890 GW. W ciągu roku nastąpił pod tym względem wzrost o 106,6 proc, a nie 250 proc. jak sugerował premier.

Co ciekawe, dane, do których odwołał się premier, pochodzą ze stycznia tego roku. Moc polskiej fotowoltaiki wówczas rzeczywiście zatrzymała się na poziomie 4,115 GW, a wzrost odnotowany do analogicznego okresu rok wcześniej wynosił 150 proc. Moc naszych instalacji czepiących energię ze słońca zwiększa się jednak z miesiąca na miesiąc. W kolejnych miesiącach osiągała następujące wartości:

 • w lutym: 4,242 GW,
 • w marcu: 4,475 GW,
 • w kwietniu: 4,732 GW,
 • w maju: 4,973 GW,
 • w czerwcu: 5,357 GW,
 • w lipcu: 5,626 GW,
 • w sierpniu: 5,970 GW.

Szacunki Instytutu Energetyki Odnawialnej wskazują, że do końca roku 2021 moc instalacji fotowoltaicznych może przekroczyć 6 GW.

Nie tylko energia słoneczna

Energia pochodząca ze słońca jest drugim najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii w Polsce – 40 proc. energii OZE pochodzi z energii solarnej. Większą moc osiągają tylko elektrownie wiatrowe (46 proc.). W sierpniu br. udało się dzięki nim wygenerować 6,790 GW prądu.

Moc pozostałych instalacji OZE wynosiła poniżej jednego gigawata:

 • w przypadku elektrowni wodnych: 0,976 GW (976,4 MW),
 • w przypadku elektrowni biogazowych: 0,256 GW (256,4 MW),
 • w przypadku elektrowni na biomasę: 0,907 GW (907,5 MW).

Do sierpnia wszystkie instalacje OZE wygenerowały łącznie 14,901 GW mocy.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się

dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy