Strona główna Wypowiedzi Czy Czechy i Wielka Brytania są drugim największym partnerem handlowym Polski?

Czy Czechy i Wielka Brytania są drugim największym partnerem handlowym Polski?

Czy Czechy i Wielka Brytania są drugim największym partnerem handlowym Polski?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Wielka Brytania jest dla nas drugim, ex aequo z Republiką Czeską, drugim partnerem handlowym.

Konferencja po szczycie unijnym, 11.12.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Konferencja po szczycie unijnym, 11.12.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Mateusza Morawieckiego uznajemy za fałszywą, ponieważ Czechy i Wielka Brytania nie są ex aequo drugim partnerem handlowym Polski. 

 • Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019 największym partnerem handlowym Polski (suma eksportu i importu) były Niemcy, z którymi handel dwustronny osiągnął wartość ponad 117 mld euro. Na drugim miejscu znalazły się Chiny (31,9 mld euro), a na trzecim Włochy (22,6 mld euro).
 • Czechy i Wielka Brytania znalazły się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu w strukturze polskiego eksportu. Według statystyk GUS eksport do tych państw wyniósł 14,5 mld euro i 14,2 mld euro.

Brexit i jego znaczenie dla Polski

W trakcie konferencji prasowej, odbywającej się po szczycie Rady Europejskiej ws. Wieloletnich Ram Finansowych, Mateusz Morawiecki został zapytany o kwestię Brexitu oraz znaczenie dla Polski umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią. W odpowiedzi na pytanie premier odniósł się do kwestii ekonomicznych. Podkreślił, że Wielka Brytania ex aequo z Republiką Czeską zajmuje drugie miejsce wśród partnerów handlowych Polski.

Analizując powyższą wypowiedź, należy więc uwzględnić sumę wartości eksportu i importu Polski.

Eksport

Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku (aktualne dane roczne) największymi partnerami, do których Polska eksportowała towary, są: Niemcy (27,7 proc. udziału w całości), Czechy (6,1 proc.) oraz Wielka Brytania (6 proc.), a najwięksi partnerzy, z których Polska importowała towary, to: Niemcy (21,9 proc. udziału w całości), Chiny (12,3 proc.) oraz Rosja (6,1 proc.). 

Jeżeli chodzi o partnerów eksportowych, przyznać należy, że w przybliżeniu udział Czech i Wielkiej Brytanii w ogólnym eksporcie jest niemal identyczny, gdyż wynosi odpowiednio 14,5 mld euro i 14,2 mld euro.

Import i globalne obroty handlowe

Jeśli chodzi o import, wspomniane przez premiera kraje mają mniejszy udział w całościowej strukturze. Udział Czech w imporcie Polski jest na poziomie 3,3 proc. ogółu importu (siódme miejsce), a Wielkiej Brytanii już 2,3 proc. (poza pierwszą dziesiątką). W liczbach bezwzględnych wartość towarów importowanych z tych państw wyniosła odpowiednio 7,8 mld euro i 5,4 mld euro.

Aby dowiedzieć się, ile wynosi wartość obrotów handlowych z dwoma wspomnianymi państwami, należy zsumować wysokość eksportu i importu. Otrzymujemy wtedy następujące wartości liczbowe:

 • dla Czech: 22,4 mld euro,
 • dla Wielkiej Brytanii: 19,6 mld euro.

Na pierwszym miejscu, uwzględniając wartość ogólną wymiany handlowej (import i eksport), pozostają Niemcy z wartością 117,8 mld euro.

Czechy i Wielką Brytanię wyprzedzają także inne państwa, m.in.:

 • Rosja: 21,8 mld euro,
 • Francja: 22,5 mld euro, 
 • Włochy: 22,6 mld euro,
 • Chiny: 31,9 mld euro.

Podsumowując, wypowiedź Mateusza Morawieckiego uznać należy za fałszywą, gdyż wśród partnerów handlowych Polski Wielka Brytania i Czechy nie znajdują się na drugiej pozycji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!