Strona główna Wypowiedzi Ile wniosków o zasiłek dla bezrobotnych złożono w USA w marcu 2020 roku?

Ile wniosków o zasiłek dla bezrobotnych złożono w USA w marcu 2020 roku?

Ile wniosków o zasiłek dla bezrobotnych złożono w USA w marcu 2020 roku?

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

Liczba osób, które wystąpiły o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych, to bez mała 3 miliony 400 tysięcy, prawie 3 miliony 400 tysięcy. Poprzedni rekord padł w 1982 r., było to 800 tysięcy czy osiemset kilkadziesiąt tysięcy osób, czyli ponadczterokrotnie mniej.

Posiedzenie Senatu, 30.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Senatu, 30.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi dostępnymi w dniu wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych wpłynęło 3,283,000 nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (stan na okres od 15 do 21 marca). Był to wówczas najwyższy wynik od października 1982 roku, kiedy złożono 695 tysięcy wniosków, czyli ponad 4 razy mniej, niż ma to miejsce obecnie. Mimo, że Mateusz Morawiecki pomylił się w liczbie wniosków złożonych w 1982 roku, całą wypowiedź oceniamy jako prawdę, gdyż jej nacisk jest kładziony na gwałtowny wzrost wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

Cytowana wypowiedź pochodzi z posiedzenia Senatu z dnia 30 marca. Podczas przemówienia premier skupiał się przede wszystkim na gospodarczych skutkach epidemii koronawirusa. W jednym z fragmentów odniósł się do liczby nowych wniosków o świadczenia dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych.

Według raportu informacyjnego z 26 marca (najnowsze dane na dzień wypowiedzi), opublikowanego przez Departament Pracy, miał miejsce znaczący wzrost liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Za okres od 15 do 21 marca nastąpiła rejestracja 3,283,000 wniosków, co stanowi wzrost o 3 miliony względem poprzedniego tygodnia. Był to wówczas najwyższy wynik, jeżeli chodzi o liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

Poprzedni rekord notowany przez Departament Pracy (jego aktywność datowana jest od 1967 roku) miał miejsce w październiku 1982 roku (dokładnie 2 października 1982 roku). Złożono wtedy 695,000 nowych wniosków. Jest to zatem wartość ponad czterokrotnie mniejsza od tej zaobserwowanej w marcu 2020 roku. 

Z kolei według najnowszych danych za okres od 22 do 28 marca liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 6,648,000 i była o 3,341,000 wyższa od liczby wniosków złożonych tydzień wcześniej. Jest to tym samym najwyższy wynik w historii Stanów Zjednoczonych pod względem liczby złożonych wniosków o zasiłek w ciągu jednego tygodnia.

Podsumowując, według danych dostępnych w dniu wypowiedzi liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 3,283,000. Jest to wartość bliska podanym przez premiera 3,4 miliona. Z kolei poprzednia najwyższa liczba złożonych wniosków wyniosła 695 tysięcy (ponad 4 razy mniej niż w marcu 2020 roku) i jest to wynik z października 1982 roku. Mimo, iż Mateusz Morawiecki pomylił się, mówiąc o liczbie wniosków złożonych w 1982 roku, całą wypowiedź uznajemy za prawdziwą, gdyż jej akcent kładziony jest na gwałtowny wzrost wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy