Strona główna Wypowiedzi Jaki był wzrost bezrobocia we Francji, Hiszpanii i Włoszech?

Jaki był wzrost bezrobocia we Francji, Hiszpanii i Włoszech?

Jaki był wzrost bezrobocia we Francji, Hiszpanii i Włoszech?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

(W maju – przyp. Demagog) W porównaniu do Zachodniej Europy: we Francji o kilkaset tysięcy wzrost bezrobocia, w Hiszpanii o blisko 1 mln osób wzrost bezrobocia, we Włoszech podobnie dramatyczna sytuacja.

Gość Krzysztofa Ziemca RMF FM, 06.06.2020

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Gość Krzysztofa Ziemca RMF FM, 06.06.2020

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Mateusza Morawieckiego uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ pośród krajów, które wymienił, dane odnoszące się do bezrobocia w maju odnajdujemy tylko odnośnie do Hiszpanii. Między kwietniem a początkiem czerwca przybyło tam jednak nie milion, a zaledwie około 26,5 tys. bezrobotnych.

Jeśli chodzi Włochy, najnowsze informacje, jakimi dysponujemy, odnoszą się do kwietnia. W przypadku Francji jedyne dostępne dane dotyczą natomiast pierwszego kwartału roku 2020, bez podziału na poszczególne miesiące.

Francja

Francuski Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE) 14 maja opublikował raport dotyczący bezrobocia w pierwszym kwartale 2020 roku. W tym czasie pracy pozbawionych było 2.314 tys. Francuzów, w tym 896 tys. długotrwale (średnia kwartalna). Stopa bezrobocia wyniosła 7,8 proc. W raporcie nie została uwzględniona Majotta.

Statystyki dotyczące zatrudnienia udostępnia także francuskie Ministerstwo Pracy. Odnoszą się one jednak wyłącznie do liczby wniosków o rejestrację jako osoba szukająca pracy w ujęciu tygodniowym. Między 4 kwietnia a 23 maja takich wniosków przybyło 461 814. Wartość ta nie jest jednak równoznaczna z liczbą bezrobotnych w przeciągu miesiąca, ponieważ osoba, która w jednym tygodniu nie miała pracy, w następnym mogła już znaleźć zatrudnienie i jej wniosek nie był już aktualny.

Najwięcej wniosków Francuzi składali pomiędzy 15 marca a 4 kwietnia. Ich liczba wyniosła w sumie 315 239, w tym:

 • 15-21 marca – 117 673 wniosków (o ponad 28 tys. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim),
 • 22-28 marca – 91 764 wniosków (o prawie 7 tys. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim),
 • 29 marca-4 kwietnia – 105 802 (o ponad 8 tys. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim).

Okres między 15 a 21 marca był rekordowy pod względem liczby wniosków złożonych od początku 2018 roku (przedział czasowy uwzględniony w raporcie). Do tego wyniku zbliżają się jedynie dane z początku stycznia 2020 i 2019 roku – odpowiednio: 113 506 i 110 701.

Okazuje się jednak, że po największym kryzysie drugiej połowy marca i początku kwietnia liczba wniosków zaczęła spadać, również w stosunku do lat poprzednich. Jeszcze w okresie od 12 do 18 kwietnia chęć zarejestrowania jako osoba bezrobotna wykazało 81 477 Francuzów. Był to wynik niższy o około 4 tys. w porównaniu do roku 2019 i około 8 tys. w stosunku do roku 2018. W kolejnych tygodniach liczba wniosków zaczęła bardzo wyraźnie spadać:

 • 19-25 kwietnia – 65 653 (o niecałe 10 tys. mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim),
 • 26 kwietnia-2 maja – 68 188 (o ponad 21 tys. mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim),
 • 3-9 maja – 58 423 (o ponad 15 tys. mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim, ale o około 2,5 tys. więcej niż w 2018 roku),
 • 10-16 maja – 65 969 (o ponad 28 tys. mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim),
 • 17-23 maja – 58 133 (o 30 tys. mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim). W 2019 roku w przedziale czasowym od początku marca do 23 maja złożono 917 625 wniosków.

Hiszpania

Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu w Hiszpanii liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 3 831 203. Aktualne informacje na ten temat znajdują się na stronie głównej resortu (tabela „Datos de interés”). Zgodnie ze stanem na 2 czerwca (cztery dni przed wywiadem na antenie Radia RMF FM) bez pracy pozostawało 3 857 776 Hiszpanów. Oznacza to, że w maju liczba bezrobotnych wzrosła o 26 573 osoby.

marcu zarejestrowanych bezrobotnych było 3 191 900 (s. 32). W stosunku do lutego ich liczba zmniejszyła o około 54 tys. (z 3 246 047). W porównaniu z marcem w kwietniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 282 891 osób. Od początku kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 pracę straciło zatem aż 665 876 Hiszpanów.

Włochy

Najnowsze dane dotyczące Włoch pochodzą z kwietnia. Tamtejszy urząd statystyczny (ISTAT) podaje, że od marca pracę straciło 274 tys. osób. Jest to ogromny wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem – w marcu spadek zatrudnienia wyniósł zaledwie 27 tys. w stosunku do lutego.

Kwiecień przyniósł także ogromny wzrost, jeśli chodzi o liczbę osób biernych zawodowo, których przybyło aż 746 tys. (w przedziale wiekowym 15-64 lat). Kategoria ta nie oznacza jednak tego samego, co „osoby bezrobotne”. Zgodnie ze słowniczkiem zamieszczonym przez ISTAT osoby bierne zawodowo nie są sklasyfikowane jako tzw. siła robocza, czyli ani nie są zatrudnione, ani bezrobotne – w przeciwieństwie do osób bezrobotnych, które już aktywnie szukały pracy lub znalazły pracę rozpoczynającą się w ciągu trzech miesięcy od końca tygodnia referencyjnego.

Podsumowanie

Wśród danych przytoczonych przez Mateusza Morawieckiego jesteśmy w stanie zweryfikować tylko te dotyczące Hiszpanii. Okazuje się jednak, że premier znacznie zawyżył liczbę bezrobotnych w tym kraju. Pomiędzy kwietniem a majem bezrobotnych przybyło tam zaledwie 26,5 tys. O znaczącym wzroście możemy mówić między marcem a majem, mimo to nadal nie wyniósł on „blisko 1 mln”.

Wypowiedź jesteśmy jednak zmuszeni uznać za nieweryfikowalną ze względu na brak danych odnoszących się do bezrobocia w maju we Francji i we Włoszech.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!