Strona główna Wypowiedzi Czy Polacy ufają sędziom?

Czy Polacy ufają sędziom?

Czy Polacy ufają sędziom?

Mateusz Morawiecki

W Polsce zaufanie do sędziów deklaruje 46 proc. obywateli. To dwukrotnie mniej niż w Wielkiej Brytanii.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gazeta Polska, 10.12.2019 r.

Premier Mateusz Morawiecki odwołał się do raportu Niemieckiego NGO – The Nuremberg Institute for Market Decisions. Raport analizuje zaufanie społeczne obywateli do wielu grup zawodowych.

Polacy od 3 lat stabilnie ufają ogółem grupom zawodowym w 65 procentach (2018 – 65% , 2016 – 65% , 2014 – 66%). Grupą zawodową, której najbardziej ufamy są strażacy (92%). Najmniej natomiast ufamy politykom (22%). 

W ogólnym rankingu, sędziowie są grupą, której wszyscy respondenci ufają w 72%. Odnotowano spadek o 1 punkt procentowy. Największym zaufaniem sędziowie cieszą się w Indiach, najmniejszym w Iranie. W Europie ogółem ufamy sędziom w 62%, odnotowano skok o 7 punktów procentowych. 

W Polsce od 2016 roku zaufanie do sędziów spadło natomiast o 8 punktów procentowych. Aktualnie wynosi 46%.

W Wielkiej Brytanii 70% obywateli ufa sędziom, a w porównaniu z 2016 rokiem odnotowano spadek o 4 punkty procentowe. 

Porównując Polskę i Wielką Brytanię – Premier Morawiecki twierdzi, że dwukrotnie bardziej obywatele UK ufają sędziom. Jednakże nie jest to prawdą. Najwyższym zaufaniem na świecie darzą sędziów obywatele Indii (94%), natomiast w Europie są to Holendrzy (85%). W raporcie zaznaczono także, że spadek zaufania do sędziów i prawników mogła wywołać reforma sądownictwa, która może być uważana za zagrożenie dla trójpodziału władzy.

Zgodnie z przedstawionymi liczbami, wypowiedź premiera Morawieckiego uznajemy za manipulację. Jedynym krajem mającym dwukrotnie większe zaufanie do sędziów są Indie.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy