Czy wzrost gospodarczy w 2016 był wyższy niż prognozowano?

14.03.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W  założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2016,  został oszacowany wzrost PKB na poziomie 3,8%

Zgodnie z informacjami podanymi przez GUS w 2016 roku odnotowano wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego względem poprzednich lat. We wspomnianym raporcie czytamy, że: “Według wstępnego szacunku, produkt krajowy brutto w 2016 r. zwiększył się realnie o 2,8% w skali roku”. Co w porównaniu do danych z 2015 roku, daje spadek wzrostu gospodarczego.

Z kolei wzrost gospodarczy Polski w 2016 roku zgodnie z raportem Global Economic Prospect Banku Światowego (str. 4) wyniósł 2,5% (dane szacunkowe). Jest to wzrost niższy niż prognozowany w raporcie tej samej organizacji z czerwca 2016 roku – 3,7% (str. 22)

Na przestrzeni miesięcy zmieniały się również szacunki wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który w styczniu 2016 roku stwierdził, że w ubiegłym roku była szansa na wzrost w wysokości 3,7-3,8%, następnie w marcu określił możliwość na wzrost gospodarczy powyżej 3,5%. W sierpniu na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki powiedział, że w całym 2016 możliwy jest wzrost na poziomie 3,3-3,4%.

Wypowiedź została uznana za fałszywą, gdyż zarówno prognozy Ministerstwa Finansów jak i Banku Światowego dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce były wyższe niż rzeczywisty wzrost gospodarczy w 2016 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.