Strona główna Wypowiedzi Czy liczba funkcjonariuszy Frontexu nie przekracza tysiąca?

Czy liczba funkcjonariuszy Frontexu nie przekracza tysiąca?

Czy liczba funkcjonariuszy Frontexu nie przekracza tysiąca?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Mamy blisko 15 tys. naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, mamy dzisiaj 13 tys. żołnierzy. Czy wiecie, ile jest funkcjonariuszy Frontexu od ochrony granic całej Unii Europejskiej, na wszystkich jej granicach? Wszystkich pracowników mniej niż 2 tys., a funkcjonariuszy mniej niż 1 tys.

Posiedzenie Sejmu, 09.11.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 09.11.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według strony Frontexu obecnie na granicach UE rozmieszczonych jest 1,5 tys. funkcjonariuszy. 
 • Jednak zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w 2021 roku liczebność stałej służby Frontexu wynosi 6,5 tys.
 • Dla porównania w polskiej Straży Granicznej pracuje blisko 14,5 tys. funkcjonariuszy. Według informacji Ministerstwa Obrony Narodowej na granicy z Białorusią przebywa 13 tys. żołnierzy.
 • Mateusz Morawiecki przytoczył prawidłowe dane dotyczące polskiej Straży Granicznej, lecz umniejszył rozmiar Frontexu. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.
 • Jak informuje nas Frontex w korespondencji mailowej, zakres i forma wsparcia udzielanego przez agencję w przypadku sytuacji kryzysowej na granicy są ustalane w planie operacyjnym w porozumieniu z państwem przyjmującym.
 • Przykładowo, udzielając pomocy Litwie w związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią, Frontex wysłał 100 funkcjonariuszy, 30 samochodów patrolowych i dwa helikoptery.

Wydarzenia na wschodniej granicy

8 listopada na granicy polsko-białoruskiej, w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej, zaczęły gromadzić się grupy migrantów, które usiłowały przedostać się do Polski. Szacunki polskich służb wskazują, że wzdłuż granicy mogło znajdować od 3 do 4 tys. migrantów.

W związku z poniedziałkowymi wydarzeniami na granicy przebywało 12 tys. polskich żołnierzy. Najnowsze doniesienia wskazują jednak już na 13 tys. osób pilnujących granicy z Białorusią. Jak dotychczas polskie władze nie skorzystały z pomocy Frontexu, w odróżnieniu od Litwy i Łotwy, gdzie wysłano unijnych funkcjonariuszy.

Wypowiedzi polityków obozu rządzącego mogą sugerować, że w najbliższym czasie Polska nie będzie skłonna wnioskować o taką pomoc. Wiceszef MSWiA na Twitterze stwierdził, że polska Straż Graniczna (SG) jest znacznie liczniejsza niż Frontex.

W podobnym tonie wypowiedział się szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, oznajmiając, że: „My nie musimy prosić Frontexu o pomoc, to Frontex prosi nas o pomoc”.

Pod koniec września Straż Graniczna poinformowała nas, że ma w swoich szeregach 14 485 funkcjonariuszy, co potwierdza słowa Mateusza Morawieckiego. Dane dotyczące liczebności polskiej SG przedstawiamy szczegółowo w analizie wypowiedzi Błażeja Pobożego.

Czym zajmuje się Frontex?

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zajmuje się od 2004 roku pomaganiem państwom UE oraz państwom strefy Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. W 2016 roku kompetencje agencji zostały rozszerzone do zarządzania granicami, a także nałożono na nią większą odpowiedzialność w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej. Obecnie do celów Frontexu można zaliczyć:

 • zmniejszanie zagrożenia granic zewnętrznych na podstawie kompleksowej orientacji sytuacyjnej,
 • gwarancja bezpiecznych i dobrze funkcjonujących granic UE,
 • utrzymanie korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Frontex na stronie internetowej, obecnie na granicach UE przebywa 1,5 tys. funkcjonariuszy. Jak poinformowali nas przedstawiciele agencji: „Rezerwa szybkiego reagowania liczy 1500 funkcjonariuszy, jednak liczebność stałej służby jest znacznie większa”.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, do którego odesłało nas biuro prasowe agencji, liczebność stałej służby wynosi 6,5 tys., z czego:

 • 1 tys. osób to personel statutowy,
 • 400 osób to personel operacyjny oddelegowany długoterminowo,
 • 3,6 tys. osób to personel operacyjny oddelegowany krótkoterminowo,
 • 1,5 tys. osób to rezerwa szybkiego reagowania.

Plany Frontexu są ambitne. Do 2027 roku liczba funkcjonariuszy ma zostać zwiększona do 10 tys. Dla porównania jeszcze w 2019 roku było to jedynie 750 osób.

Zwiększenie liczby funkcjonariuszy wiąże się z utworzeniem nowego stałego korpusu. W jego skład wchodzą funkcjonariusze straży granicznej i straży przybrzeżnej, zatrudnieni bezpośrednio przez agencję, jak również personel oddelegowany obowiązkowo przez państwa członkowskie.

Reforma Frontexu przewidziana rozporządzeniem z 2019 roku wiąże się nie tylko ze zwiększeniem jego zasobów osobowych, ale także wzmocnieniem kompetencji. Przede wszystkim agencja dysponuje od tamtego czasu szerszym mandatem przy wspieraniu działań państw członkowskich w ochronie granic, a także przy współpracy z państwami trzecimi (spoza UE i strefy Schengen).

Państwa członkowskie nadal ponoszą i będą ponosić pierwszorzędną odpowiedzialność za ochronę granic, lecz Frontex na mocy nowych przepisów jest upoważniony do rozmieszczenia w państwie członkowskim stałej służby, która będzie mogła korzystać z uprawnień wykonawczych do prowadzenia kontroli granicznych lub realizacji zadań związanych z powrotami (w tym do użycia siły i broni) wyłącznie za zgodą państwa członkowskiego.

Zapytaliśmy Frontex o to, kto decyduje o liczbie funkcjonariuszy wysłanych na granice w ramach konkretnej operacji. Jak informuje nas agencja, zakres i forma wsparcia udzielanego przez agencję w przypadku sytuacji kryzysowej na granicy są ustalane w planie operacyjnym w porozumieniu z państwem przyjmującym. Przykładowo, udzielając pomocy Litwie w związku z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią, Frontex wysłał 100 funkcjonariuszy, 30 samochodów patrolowych i dwa helikoptery. Więcej na ten temat piszemy w analizie wypowiedzi Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.

 

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!