Strona główna Wypowiedzi Ile głosów nieważnych było w wyb. samorządowych w 2014 r.?

Ile głosów nieważnych było w wyb. samorządowych w 2014 r.?

Ile głosów nieważnych było w wyb. samorządowych w 2014 r.?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W wyborach samorządowych w 2014 r. 2,5 mln głosów było nieważnych.

Posiedzenie Sejmu, 12.11.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.11.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wyniki wyborów samorządowych z 16 listopada 2014 r., o których wspomina premier, są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Przytoczone przez niego dane odnośnie wyborów samorządowych z 16 listopada 2014 r., znajdują one swoje potwierdzenie jednak tylko w wynikach głosowania do sejmików województw. W kategorii tej rzeczywiście na 14 453 946 wydanych kart do głosowania 2 525 210 głosów było nieważnych. W skali kraju oznaczało to nieważność głosów na poziomie ok. 17,5%. Rekordowo wiele było ich w województwie wielkopolskim – aż 23%, najmniej natomiast w województwie podlaskim – 14,9%. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 wyniosła 47,21%.

We wcześniejszych wyborach, w 2010 r. liczba głosów nieważnych w głosowaniu do sejmików województw wyniosła   1 744 609 (12,06% ogólnej liczby głosów). Natomiast w wyborach do sejmików województw z roku 2018 głosów nieważnych oddano już znacznie mniej, bo zaledwie 1 111 954, co stanowiło 6,72% wszystkich głosów.

Wybory samorządowe są jednak zbiorczym pojęciem, w ramach którego odbywa się kilka różnych głosowań. Wypowiedź premiera Morawieckiego sugeruje, że liczba 2,5 mln nieważnych głosów dotyczy wyników całych wyborów. Jednak dane te odnoszą się jedynie tej ich części, dotyczącej sejmików województw, a dla różnych kategorii głosowania w ramach wyborów z 16 listopada 2014 r. liczby głosów nieważnych kształtowały się w zupełnie odmienny sposób:

Zatem jak widać, premier Morawiecki niesłusznie przywołuje liczbę 2,5 mln głosów nieważnych w kontekście całości wyników wyborów samorządowych w 2014 r. Jego wypowiedź należy uznać zatem za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!