Strona główna Wypowiedzi Jak wyglądają wyniki polskiej gospodarki w I kwartale 2019?

Jak wyglądają wyniki polskiej gospodarki w I kwartale 2019?

Jak wyglądają wyniki polskiej gospodarki w I kwartale 2019?

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

Twitter, 31.05.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 31.05.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według opublikowanego przez GUS 31.05.2019 wstępnego szacunku Produkt Krajowy Brutto niewyrównany sezonowo w I kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,7% rok do roku. Jest to 0,1 punktu procentowego więcej niż zakładał szybki szacunek GUS z 31.05.2019.

GUS we wstępnym szacunku podaje także tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (czyli inwestycji) w I kwartale 2019 roku wyniosło 12,6%.

Według raportu GUS o wynikach finansowych przedsiębiorstw w I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 21,7% w stosunku do I kwartału 2018 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 6,6%) .

Mateusz Morawiecki w swoim tweecie sugeruje, że dane te budują „solidne podstawy dynamiki PKB w kolejnych kwartałach”. Jest to jednak jego opinia, nie spełniająca kryterium weryfikowalności i jako taka nie podlega ona naszej ocenie, ani też na nią nie wpływa. Ponieważ więc dane dotyczące wzrostu PKB i inwestycji przytoczone przez premiera są zgodne z informacjami udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy