Strona główna Wypowiedzi Jak wyglądają wyniki polskiej gospodarki w I kwartale 2019?

Jak wyglądają wyniki polskiej gospodarki w I kwartale 2019?

Jak wyglądają wyniki polskiej gospodarki w I kwartale 2019?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Twitter, 31.05.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 31.05.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według opublikowanego przez GUS 31.05.2019 wstępnego szacunku Produkt Krajowy Brutto niewyrównany sezonowo w I kwartale 2019 r. był realnie wyższy o 4,7% rok do roku. Jest to 0,1 punktu procentowego więcej niż zakładał szybki szacunek GUS z 31.05.2019.

GUS we wstępnym szacunku podaje także tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (czyli inwestycji) w I kwartale 2019 roku wyniosło 12,6%.

Według raportu GUS o wynikach finansowych przedsiębiorstw w I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych o 21,7% w stosunku do I kwartału 2018 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 6,6%) .

Mateusz Morawiecki w swoim tweecie sugeruje, że dane te budują „solidne podstawy dynamiki PKB w kolejnych kwartałach”. Jest to jednak jego opinia, nie spełniająca kryterium weryfikowalności i jako taka nie podlega ona naszej ocenie, ani też na nią nie wpływa. Ponieważ więc dane dotyczące wzrostu PKB i inwestycji przytoczone przez premiera są zgodne z informacjami udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!