Strona główna Wypowiedzi Czy Polska ma jedne z najniższych cen energii w Europie?

Czy Polska ma jedne z najniższych cen energii w Europie?

Czy Polska ma jedne z najniższych cen energii w Europie?

Mateusz Morawiecki

Dzisiaj Polska ma w Europie jedne z najniższych cen energii.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Akademia barbórkowa PGG, 30.11.2019

Najnowsze dane Eurostatu na temat cen energii elektrycznej w Europie dotyczą pierwszej połowy 2019 roku. Europejski Urząd Statystyczny prezentuje cenę (zawierającą podatki) 1 kWh w euro dla użytkowników domowych (odbiorcy średniej wielkości o rocznym zużyciu w zakresie między 2 500 kWh a 5 000 kWh) i przemysłowych (odbiorcy o rocznym zużyciu w zakresie między 500 MWh a 2 000 MWh) w państwach Unii Europejskiej oraz innych krajach europejskich.  

Konsumenci domowi najwięcej w Europie za energię elektryczną płacą w Niemczech (0,3088 euro za 1 kWh). Natomiast najtańszy prąd jest na Ukrainie (1 kWh to koszt 0,0442 euro). Polska z ceną 0,1343 euro klasyfikuje się na 15 miejscu od końca wśród 39 europejskich państw. Średnia dla państw UE wynosi 0,2159 euro za 1 kWh. Tańszy prąd w UE jest w 5 państwach (Bułgaria, Węgry, Litwa, Malta, Chorwacja).

www.ec.europa.eu

Cena energii elektrycznej dla konsumentów przemysłowych największa jest we Włoszech (ponad 0,16 euro za 1 kWh), a najmniejsza na Islandii (niecałe 0,06 euro za 1 kWh). Polska zajmuje 24 pozycję od końca (1 kWh kosztuje ok. 0,10 euro) na 39 sklasyfikowanych państw. Średnia cena w UE wynosi ponad 0,12 euro za 1 kWh. Tańszy prąd dla dużych odbiorców prądu jest w 11 państwach członkowskich UE.

www.ec.europa.eu

Warto nadmienić, że w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku w Polsce odnotowano jeden z największych wzrostów (o ponad 15%) cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców. W UE ceny bardziej wzrosły tylko w Rumunii, na Węgrzech i we Włoszech. Natomiast odwrotną sytuację zaobserwowano w cenie prądu dla odbiorców domowych. W naszym kraju doszło do blisko pięcioprocentowego spadku cen, co zagwarantowało Polsce trzecią lokatę w UE i piątą w Europie po Mołdawii, Kosowie, Danii i Portugalii.

Analiza zgromadzonych przez Eurostat danych pozwala zgodzić się ze stwierdzeniem, że ceny energii elektrycznej dla konsumentów domowych w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej, a nawet całej Europie. Natomiast koszt 1 kWh dla dużych odbiorców z całą pewnością nie należy do jednych z najtańszych na naszym kontynencie. Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi nie zwrócił uwagi na tę dychotomię, co może wprowadzać odbiorcę w błąd, jakoby cena energii ogółem w Polsce była jedną z najniższych w Europie. W związku z powyższym uznajemy wypowiedź Mateusza Morawieckiego za manipulację. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy