Strona główna Wypowiedzi Czy 6 lat temu Polacy zarabiali 4-5 złotych za godzinę?

Czy 6 lat temu Polacy zarabiali 4-5 złotych za godzinę?

Czy 6 lat temu Polacy zarabiali 4-5 złotych za godzinę?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Pamiętamy ten czas sprzed 5-6 lat (…), kiedy Polacy zarabiali 4-5 zł na godzinę.

Konferencja premiera, 02.06.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Konferencja premiera, 02.06.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, dodano zapisy normujące minimalną stawkę godzinową.
 • Pierwsza stawka minimalna za godzinę pracy została ustalona na poziomie 13,00 zł (od dnia 1 stycznia 2017 roku).
 • Obecnie, od dnia 1 stycznia 2021 roku, minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł.
 • Przed rokiem 2017, w kwestii znacznie niższych stawek za godzinę pracy w przypadku umów cywilnoprawnych, powołać można się m.in. na komunikaty prasowe (Onet, Forsal, Wyborcza, WP), w których media nagłaśniały przypadki nadużyć i nierównego traktowania. Nie istnieją jednak publicznie dostępne oficjalne dane, potwierdzające te informacje. W związku z tym zdecydowaliśmy skierować w tej sprawie zapytanie do odpowiednich instytucji. Do czasu odpowiedzi wypowiedź oceniamy jako nieweryfikowalną.

Regulacje prawne w kwestii minimalnego wynagrodzenia

W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2016 roku ustawa ta została znowelizowana. Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, dodano zapisy normujące minimalną stawkę godzinową. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Celem nowelizacji było przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców. Nowa regulacja ma chronić osoby otrzymujące wynagrodzenie na najniższym poziomie. Chodzi o to, aby ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba wykonująca pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. Po nowelizacji wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy od 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa w latach 2017–2021 kształtowała się następująco:

 • od dnia 1 stycznia 2021 roku została ustalona na poziomie 18,30 zł,
 • od dnia 1 stycznia 2020 roku została ustalona na poziomie 17,00 zł,
 • od dnia 1 stycznia 2019 roku została ustalona na poziomie 14,70 zł,
 • od dnia 1 stycznia 2018 roku została ustalona na poziomie 13,70 zł,
 • od dnia 1 stycznia 2017 roku została ustalona na poziomie 13,00 zł.

Minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy przed nowelizacją

W roku 2015 minimalne miesięczne wynagrodzenie zostało uchwalone na kwotę 1 750 zł. Jako że tydzień pracy liczy 40 godzin, a miesiąc pracy 160 godzin, minimalne godzinowe wynagrodzenie w roku 2015 wynosiło około 10 zł i 94 gr.

Rok później miesięczne wynagrodzenie zostało podwyższone o 100 zł. Przyjmując te same kryteria, minimalna stawka godzinowa w roku 2016 wynosiła około 11 zł i 56 gr.

Analizując wypowiedź Mateusza Morawieckiego, zwrócić należy szczególną uwagę na fakt, że – przed nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w 2016 roku – pracodawca mógł zaproponować dowolną stawkę za godzinę pracy w przypadku np. umów-zleceń. Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych przed nowelizacją, nie miały gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego. Jednym z głównych celów reformy było ograniczenie zjawiska polegającego na tym, że osoba wykonująca pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. W kwestii znacznie niższych stawek za godzinę pracy w przypadku umów cywilnoprawnych, można powołać się m.in. na komunikaty prasowe (Onet, Forsal, Wyborcza, WP), w których media nagłaśniały przypadki nadużyć i nierównego traktowania. Nie istnieją, niestety, żadne publicznie dostępne oficjalne dane, które potwierdzałyby te informacje. Z tego względu wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do odpowiednich instytucji. Do czasu odpowiedzi wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!