Strona główna Wypowiedzi Jakie miejsca zajmuje Polska w rankingach MFW i OECD?

Jakie miejsca zajmuje Polska w rankingach MFW i OECD?

Jakie miejsca zajmuje Polska w rankingach MFW i OECD?

Mateusz Morawiecki

Premier
Prawo i Sprawiedliwość

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalicza polską gospodarkę do 22 – i postępuje w tym rankingu w górę w hierarchii – gospodarek najwyżej rozwiniętych i największych gospodarek na świecie. A OECD mówi o tym, że w roku 2019 i 2020 wśród wszystkich 36 gospodarek OECD Polska będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy.

Posiedzenie Sejmu, 12.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z rankingiem światowym Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2018 r. pod względem wielkości PKB, Polska znalazła się na 22 miejscu, a jej PKB wynosił blisko 565 mld dolarów. W poprzednich latach (w których rządziło PiS) polska gospodarka znajdowała się na:

  • 25 miejscu (PKB – ok. 477 mld dolarów) w 2015 r.,
  • 24 miejscu (PKB – ok. 471 mld dolarów) w 2016 r.,
  • 24 miejscu (PKB – ok. 526 mld dolarów) w 2017 r.

Z przytoczonych powyżej danych wynika, że wielkość PKB Polski wzrasta, w związku z czym Polska wspięła się w rankingu.

Według danych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – przyp. Demagog) dotyczących prognozy realnego wzrostu PKB w latach 2019-2020, Polska osiągnie wzrost 4.24% w 2019 r. i 3.48% w 2020 r. Prawdą jest, że zgodnie z tym rankingiem Polska będzie na pierwszym miejscu wśród 36 krajów należących obecnie do OECD, pod względem wzrostu PKB (ranking uwzględnia również dane państw niebędących członkami OECD, jak m.in. Indie, Chiny i Indonezja – przyp. Demagog).

Warto zwrócić uwagę, że obecnie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ma 36 państw-członków. Jednakże Kolumbia została zaproszona do członkostwa w Organizacji w 2018 roku. To oznacza, że w przypadku przystąpienia Kolumbii do OECD w 2020 roku, Polska może być na drugim miejscu w powyższym rankingu w wśród państw OECD. Jednak jeżeli skład Organizacji pozostanie bez żadnych zmian, to w 2020 roku wśród wszystkich 36 gospodarek OECD Polska nadal będzie na pierwszym miejscu.

W związku z powyższym, wypowiedź M. Morawieckiego uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy