Strona główna Wypowiedzi Mateusz Morawiecki o współpracy handlowej Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami

Mateusz Morawiecki o współpracy handlowej Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami

Mateusz Morawiecki o współpracy handlowej Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Współpraca handlowa pomiędzy stroną polską a czeską jest bardzo dobra. Cała grupa jest największym partnerem handlowym Niemiec.

Twitter, 15.11.2018 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 15.11.2018 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Łączna wartość wymiany handlowej pomiędzy Niemcami a krajami Grupy Wyszehradzkiej wyniosła w 2017 roku około 276 miliardów euro. Największym pojedynczym partnerem handlowym Niemiec były Chiny, z którym Niemcy odnotowały 188 miliardów euro obrotów, co oznacza, że, sumarycznie, faktycznie największym partnerem handlowym Niemiec okazała się być Grupa Wyszehradzka.

Według danych niemieckiego urzędu statystycznego, który zaprezentował ranking partnerów handlowych Niemiec za 2017 rok, wartość wymiany handlowej (eksport+import) z krajami Grupy Wyszehradzkiej wyniosła odpowiednio:

Polska – 109 537 189 000, ok. 110 mld euro

Słowacja – 27 967 880 000, ok. 28 mld

Czechy – 87 448 551 000, ok. 87 mld

Węgry – 51 343 954 000, ok. 51 mld

Co razem daje kwotę 276 297 574 000, a więc ok. 276 mld euro.

Z kolei najważniejszym pojedynczym partnerem Niemiec okazały się Chiny, z którymi wymiana handlowa w zeszłym roku wyniosła 187 977 784 000, a więc około 188 mld euro.

Biorąc pod uwagę dane dotyczące eksportu Niemiec do krajów Grupy Wyszehradzkiej, jego wartość wyniosła następująco

Polska – 59 003 785 000, ok. 59 mld euro

Czechy – 41 704 034 000, ok. 42 mld

Słowacja – 13 235 661 000, ok. 13 mld

Węgry – 24 958 389 000, ok. 25 mld

Łącznie daje to kwotę 138 901 869 000, a więc ok. 139 mld euro.

Najważniejszym krajem dla niemieckiego eksportu pozostają Stany Zjednoczone z kwotą 111 805 190 000, a więc ok. 112 mld euro.

Z kolei import Niemiec z krajów Grupy Wyszehradzkiej wyniósł odpowiednio:

Polska – 50 533 404 000, ok. 51 mld euro

Czechy – 45 744 517 000, ok. 46 mld

Słowacja – 14 732 219 000 ok. 15 mld

Węgry – 26 385 565 000, ok. 26 mld

Łącznie daje to kwotę 137 395 705 000, a więc ok.137 mld euro.

Głównym importerem do Niemiec są Chiny z kwotą 101 836 613 000, a więc ok. 102 mld euro.

Przyjmując założenie premiera Morawieckiego, że rozpatrujemy kraje Grupy Wyszehradzkiej w zestawieniu łącznym, możemy stwierdzić, że zarówno ich eksport do Niemiec, import z Niemiec, jak i łączna wartość wymiany handlowej przewyższają pojedynczych najważniejszych partnerów handlowych Niemiec – Chiny i Stany Zjednoczone, co pozwala stwierdzić, że cała Grupa Wyszehradzka jest istotnie największym partnerem handlowym Niemiec.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Współpraca handlowa pomiędzy stroną polską a czeską jest bardzo dobra. Cała grupa #V4 jest największym partnerem handlowym Niemiec.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!