Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi wskaźnik Giniego w Polsce?

Ile wynosi wskaźnik Giniego w Polsce?

Ile wynosi wskaźnik Giniego w Polsce?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Wskaźnik Giniego spadł od 2015 roku poniżej 28 punktów. To oznacza, że w zaledwie 4 lata udało nam się sprawić, że poziom nierówności jest taki jak w Danii, a niższy niż przeciętnie w Europie, niższy niż we Francji, w Niemczech, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii.

Expose, 19.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Expose, 19.11.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Współczynnik Giniego zwany w ekonometrii Wskaźnikiem Nierówności Społecznej został stworzony przez włoskiego matematyka Corrado Giniego. Współczynnik przyjmuje wartość z przedziału od 0 do 100. Im wyższy wynik uzyskało dane państwo, tym większe nierówności w rozkładzie dochodu. Przykładowo, jeśli współczynnik wynosi 100 procent, oznacza to, iż jedno gospodarstwo domowe koncentruje cały dochód w państwie.

Badaniem nierówności dochodowych w Europie zajmuje się m.in. Eurostat, który co roku oblicza przytoczony wskaźnik. Na przestrzeni lat kształtował się on w Polsce następująco:

  • Rok 2015 – 30,6
  • Rok 2016 – 29,8
  • Rok 2017 – 29,2
  • Rok 2018 – 27,8

W roku 2018 identyczny jak Polska wynik uzyskała również Dania. Wskaźnik Giniego jest wyższy niż w Polsce w takich państwach Unii Europejskiej jak: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, , Łotwa, Malta, Niemcy , Portugalia, Rumunia oraz Węgry. Na rok 2018 wskaźnik Giniego nie został obliczony dla Wielkiej Brytanii, jednak w ostatnich 3 latach był on wyższy niż Polsce. Ponadto, średnia unijna, która wynosi 30,6, jest również wyższa niż w naszym kraju.

Przytoczone dane przez premiera Morawieckiego zgadzają się z tymi, które są zawarte w statystykach jednostki unijnej. Wypowiedź więc klasyfikujemy jako prawdę.

Należy pamiętać jednak, iż wskaźnik Giniego nie jest jedynym miernikiem nierówności w państwie. Przykładowo, tematyką tą zajmuje się również ekonomiści z World Inequality Lab, którzy opublikowali w roku 2019 raport „How Unequal Is Europe? Evidence from Distributional National Accounts, 1980-2017”. Z badania wynika, iż  w posiadaniu 10 procent najlepiej zarabiających Polaków znajduje się ok. 40 procent całkowitego dochodu narodowego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!