Strona główna Wypowiedzi Ile wyniósł deficyt budżetu państwa w roku 2020?

Ile wyniósł deficyt budżetu państwa w roku 2020?

Ile wyniósł deficyt budżetu państwa w roku 2020?

Mateusz Morawiecki

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W nowelizowanej ustawie budżetowej założyliśmy deficyt na poziomie 109 mld zł. (…) Tymczasem deficyt był o 25 mld zł niższy, ok. 85 mld zł za rok 2020.

Konferencja prasowa, 09.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 09.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Początkowo ustawa budżetowa na rok 2020 przewidywała zrównoważenie wydatków i dochodów budżetowych.
  • Pandemia COVID-19 zmusiła rząd do zmiany pierwotnych założeń. W nowelizacji ustawy wysokość deficytu przyjęto na poziomie 109,3 mld zł.
  • Według szacunków Ministerstwa Finansów w roku 2020 deficyt wyniósł faktycznie ok. 85 mld zł.

Początkowe założenia

14 lutego ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2020. Rząd zakładał uzyskanie równowagi budżetowej, tj. brak deficytu. Jak możemy przeczytać w art. 1 ust. 5:

„Ustala się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa”.

Zapis ten był zgodny z zapowiedziami premiera Morawieckiego, który w sierpniu 2019 roku mówił, że „Po raz pierwszy od początku transformacji budżet na 2020 roku ma być bez deficytu, zrównoważony”.

Pandemia COVID-19 zmusiła jednak rządzących do przeprowadzania nowelizacji w budżecie. W maju 2020 roku premier poinformował, że deficyt budżetowy będzie znaczący.

– Trudno powiedzieć przed nowelizacją, jaki będzie deficyt. Mogę powiedzieć, że on będzie znaczący, na pewno kilkuprocentowy, natomiast czy to będzie liczba bliższa 8, czy 5 proc., trudno dzisiaj jeszcze przesądzić – stwierdził Morawiecki.

Nowelizacja i wykonanie budżetu

20 sierpnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. W opinii resortu finansów „109,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na stymulację rozwoju gospodarki i walkę ze skutkami COVID-19”.

Założenia projektu znalazły potwierdzenie w przyjętej przez Sejm nowelizacji. W ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 28 października 2020 rok czytamy:

„Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie większą niż 109 347 649 tys. zł”.

Według szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa w 2020 roku, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów, deficyt w roku 2020 wyniósł ok. 85 mld zł (77,7 proc. planu).

Różnica między określonym w ustawie deficytem a szacowanym przez Ministerstwo Finansów deficytem wynosi ok. 24,3 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!