Strona główna Wypowiedzi Przyszłość CPK. Jaki obszar pod budowę lotniska zakupiła spółka? [AKTUALIZACJA]

Przyszłość CPK. Jaki obszar pod budowę lotniska zakupiła spółka? [AKTUALIZACJA]

Przyszłość CPK. Jaki obszar pod budowę lotniska zakupiła spółka? [AKTUALIZACJA]

Maciej Lasek

Pełnomocnik rządu ds. CPK

Zostało kupione, […] nabyte przez spółkę, o ile dobrze pamiętam, 1 200 albo 1 300 ha, w sumie z 8 tys., które zaplanowane było zarówno na lotnisko, jak i na inwestycje towarzyszące.

Gość Radia Zet, 08.02.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 08.02.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Aktualizacja 16.02.2024

 • Uchwała Rady Ministrów z 2020 roku określiła obszar 7,4 tys. ha, na którym miał być prowadzony wykup nieruchomości pod inwestycję CPK w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Nie planowano wykupu wszystkich gruntów. Na port lotniczy i infrastrukturę potrzebne było 3 tys. ha (s. 26).
 • Zgodnie z Planem Generalnym w ramach pierwszego etapu (do 2028 roku) powierzchnia lotniska miała zajmować 2,1 tys. ha. Według obecnego planu po 2035 roku zostanie rozbudowane na obszar 2,7 tys. ha, a po 2045 roku do 3,9 tys. ha.
 • Na koniec 2023 roku spółka CPK deklarowała, że wykupiła już 1,2 tys. ha gruntów. To połowa terenu zaplanowanego na pierwszy etap inwestycji.
 • Maciej Lasek błędnie zawyża ilość gruntów potrzebnych do wykupienia na potrzeby CPK. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.

 

Wersja przed aktualizacją

 • W uchwale Rady Ministrów z 2020 roku zaplanowano, że inwestycja wymaga wykupu gruntów na obszarze ok. 7,4 tys. ha. Na sam port lotniczy potrzebne było 3 tys. ha (s. 102).
 • W ramach pierwszego etapu (do 2028 roku) powierzchnia lotniska ma zajmować 2,1 tys. ha. Obecny plan zakłada, że po 2035 roku zostanie ono rozbudowane do 2,7 tys. ha, a po 2045 roku – do 3,9 tys. ha.
 • Na koniec 2023 roku spółka CPK deklarowała, że wykupiła już 1,2 tys. ha gruntów. To połowa terenu zaplanowanego na pierwszy etap inwestycji.
 • Polityk słusznie zauważa, że do tej pory wykupiono dopiero część zaplanowanych terenów. Zawyżył on wielkość planu do 8 tys. ha, jednak uznajemy to za drobną nieścisłość i w związku z tym wypowiedź Macieja Laska oceniamy jako prawdę.

[Aktualizacja 16.02.2024] W poprzedniej wersji analizy przedstawiliśmy błędną interpretację założeń uchwały Rady Ministrów z 2020 roku dotyczącej I etapu inwestycji. Po zwróceniu uwagi przez czytelników przeprowadziliśmy ponowną analizę, której efektem była zmiana oceny z prawdy na manipulację.

Trwa dyskusja na temat przyszłości CPK

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych trwa wzmożona dyskusja dotycząca budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Jak informuje na portalu X profil Polityka w Sieci, w ciągu ostatniego roku całkowity zasięg tematu CPK w social mediach wyniósł 1 mld, z czego 0,5 mld w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Na początku lutego na youtube’owym Kanale Zero odbyła się debata dotycząca przyszłości CPK, w której wzięli udział zwolennicy i przeciwnicy inwestycji. Zaproszenie do programu otrzymał Maciej Lasek – pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, który odmówił uczestnictwa.

Lasek komentuje wpis Tuska

Następnego dnia po debacie pełnomocnik rządu udzielił wywiadu w Radiu Zet. Lasek w trakcie rozmowy został zapytany o wpis premiera Donalda Tuska, w którym szef rządu stwierdził, że „Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął”.

Redaktor Rymanowski przytoczył informacje kontekstowe, które dodano do wpisu Tuska. Przeczą one słowom premiera. Z notatki community notes wynika, że powstał tzw. masterplan lotniska, wydana została decyzja środowiska, a na miejscu trwają prace rozbiórkowe.

Lasek przyznał, że faktycznie na terenie przyszłego lotniska są wyburzane domy, i dodał, że do tej pory spółka nabyła 1,2–1,3 tys. ha z 8 tys. ha, które były zaplanowane na lotnisko oraz inwestycje towarzyszące.

Aktualizacja 16.02.2024

Wykup prowadzono na obszarze 7,4 tys. ha.

uchwale Rady Ministrów z 2017 roku w sprawie koncepcji i realizacji projektu Centralnego Punktu Komunikacyjnego podkreślano, że na teren lotniska rekomenduje się zabezpieczenie terenu nie mniejszego niż 3 tys. ha (s. 57). W 2020 roku ruszył I etap inwestycji. 

W przyjętej w tamtym roku uchwale czytamy (s. 26), że ten etap programu: „Zakłada sfinansowanie wykupu gruntów przeznaczonych na realizację lotniska. […] Ich wykup na jak najwcześniejszym etapie przygotowań ma przy tym zabezpieczać przed ewentualnymi spekulacjami na rynku nieruchomości”.

Obszar objęty Programem Dobrowolnych Nabyć miał objąć 7,4 tys. ha (s. 26). Nie oznacza to, że spółka planowała wykupić wszystkie znajdujące się na nim grunty. Był to wyłącznie obszar, na którym prowadzono wykup nieruchomości pod preferowaną lokalizację lotniska.

Lotnisko miało zająć 3 tys. ha

W uchwale powtórzono, że wedle założeń sam teren portu lotniczego miał zająć ok. 3 tys. ha (s. 26). Mowa o terenie bez inwestycji towarzyszących, czyli kolejowych i drogowych. Plan Wieloletni zakładał, że do 2023 roku CPK wykupi nieruchomości potrzebne na pierwszy etap inwestycji, czyli minimum 2,1 tys. ha.

W najnowszej wersji planu przewidywano, że lotnisko zostanie uruchomione w 2028 roku i początkowo będzie obejmowało obszar 2150 ha. Jego powierzchnia miała stopniowo się zwiększać do 2700 ha (od 2035 r.) i 3 900 ha (od 2045 r.). 

uchwale Rady Ministrów z 2023 roku dotyczącej drugiego etapu inwestycji (2024-2030) znajdziemy informację, że w pierwszym etapie spółka CPK pozyskała 55 proc. nieruchomości potrzebnych pod budowę CPK. W planie założono, że reszta gruntów potrzebnych pod lotnisko zostanie przejęta do 2024 roku, a pod wszystkie inwestycje na obszarze delimitacji CPK do 2025 (s. 50).

Do końca 2023 roku spółka wykupiła 1,2 tys. ha

We wrześniu 2023 roku spółka CPK poinformowała o zakupie 1 tys. ha gruntów pod budowę lotniska. Natomiast na koniec 2023 roku spółka deklarowała, że posiada już łącznie 1 624 ha, z czego 1 262 ha pochodziły z wykupu (s. 102). Pozostałe tereny w większości (364 ha) pochodziły od Skarbu Państwa.

Zakup 1,2 tys. ha gruntów oznacza, że, wedle Planu Generalnego, spółka nabyła ok. połowę niezbędnej powierzchni pod budowę pierwszego etapu lotniska. W podsumowaniu prac z lat 2017-2023 czytamy, że spółka potrzebuje pod inwestycję ok. 3 tys. ha (s. 102).

Do PDN zgłosiło się ponad 1,3 tys. właścicieli, którzy posiadają tereny obejmujące 3,6 tys. ha. Spółka CPK deklarowała również, że jest w trakcie prac i negocjacji nad wykupieniem kolejnych terenów. Do jesieni 2023 roku spółka nabyła połowę terenów zabudowanych na obszarze preferowanej lokalizacji lotniska. Kolejne 33 proc. zostało zgłoszonych do PDN, a 6 proc. było w procesie wykupywania (s. 102).

Koniec aktualizacji 16.02.2024. Poprzednia wersja analizy

CPK: nabyliśmy 1 tys. ha gruntów pod budowę lotniska

We wrześniu 2023 roku spółka CPK poinformowała o zakupie 1 tys. ha gruntów pod budowę lotniska. Natomiast na koniec 2023 roku spółka deklarowała, że posiada już łącznie 1 624 ha, z czego 1 262 ha pochodziły z wykupu (s. 102). Pozostałe tereny w większości (364 ha) pochodziły od Skarbu Państwa.

Zakup terenu odbywał się w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). Zainteresowane osoby mogły zgłosić się do programu, wnioskując o zamianę nieruchomości o podobnej powierzchni, funkcjonalności oraz nie mniejszej wartości. 

Osoba zgłaszająca się do programu mogła również wyrazić chęć sprzedaży nieruchomości. Ta następnie była wyceniana przez rzeczoznawcę. Po wycenie właściciele otrzymywali ofertę na poziomie 140 proc. wartości rynkowej budynków i 120 proc. wartości gruntu

Przyjmowanie wniosków w ramach PDN zakończyło się 7 kwietnia. Obecnie trwa doraźna kontrola programu przeprowadzana przez NIK.

Lotnisko zajmie 3 tys. ha

Gdy ogłaszano nabycie 1 tys. ha gruntów pod budowę lotniska, podkreślano, że liczba ta będzie większa. Miało to wynikać ze wzrostu liczby transakcji oraz z oczekiwania na podpisywanie aktów notarialnych. Do PDN zgłosiło się ponad 1,3 tys. właścicieli, którzy posiadają tereny obejmujące 3,6 tys. ha. Z informacji przekazanej  w grudniu ub.r. przez spółkę, wiemy, że nabyto już 1,2 tys. ha ziemi.

Wspomniana przedtem uchwała przewidywała, że pod port lotniczy potrzebny jest wykup 3 tys. ha. Zakup 1,2 tys. ha gruntów oznacza, że spółka nabyła ok.  niezbędnej powierzchni pod budowę lotniska. Co więcej, według Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we wrześniu 2023 roku do PDN było zgłoszonych 80 proc. nieruchomości zabudowanych z terenu pierwszego etapu CPK.

W najnowszej wersji planu przewidywano, że lotnisko zostanie uruchomione w 2028 roku i początkowo będzie miało powierzchnię 2 150 ha. Obszar ten ma się stopniowo zwiększać do 2 700 ha (od 2035 roku) i 3 900 ha (od 2045 roku). To z kolei oznaczałoby, że spółka pozyskała już ponad połowę gruntów potrzebnych na ten moment.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!