fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons / modyfikacje demagog.org.pl

Izabela Leszczyna

Posłanka

Partia: Platforma Obywatelska

28

Sprawdzonych wypowiedzi

7

2

11

8

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Izabela Leszczyna
Data i miejsce urodzenia:03-09-1962, Częstochowa
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filologiczny - magister (1989); Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Filozofia i Etyka (1995) - studia podyplomowe; Uniwersytet Gdański, Pomiar Dydaktyczny i Egzaminowanie (1998) - studia podyplomowe; Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Konstruowanie Programów Nauczania (2001) - studia podyplomowe; Uniwersytet Jagielloński Kraków, Zarządzanie Jakością (2005) - studia podyplomowe; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse Publiczne (2010) - studia podyplomowe

Zawód:Nauczyciel
Partia:Platforma Obywatelska
Wybrany dnia:13-10-2019
Województwo:śląskie
Okręg:28 Częstochowa
Liczba głosów:36266

Biogram:

Poseł na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji.

Od 11 kwietnia 2013 do końca VII kadencji Sejmu pełniła  stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Jako wiceminister finansów nadzorowała m.in. Departament Rozwoju Rynku Finansowego i Departament Prawny, w tym przygotowanie ustaw regulujących sektor bankowy, kapitałowy i ubezpieczeniowy. Podczas prac nad tymi ustawami reprezentowała w Sejmie i Senacie Ministra Finansów. Jako pełnomocnik rządu zajmowała się m. in. dentyfikacją ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowaniem problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej.

Przed objęciem stanowiska wiceministra w resorcie finansów była członkiem podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego w sejmowej komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W Sejmie VII kadencji była Rzecznikiem Prasowym Parlamentarnej Grupy Kobiet. Funkcję tą pełni także w VIII kadencji.Obecnie jest członkiem Komisji Finansów Publicznych i Przewodniczącą Podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzystania środków unijnych.

Do Platformy Obywatelskiej wstąpiła w 2003 roku. W 2006 została radną Miasta Częstochowy i pełniła funkcję Przewodniczącej Klubu Radnych PO oraz Przewodniczącej Komisji Edukacji w Radzie Miasta.